Opbakning til Kunst- og Kulturhus

} HOU: Borgerforeningen i Hou har sendt deres støtteerklæring til projektet på Hugdrupgård som kommende Kunst- og Kulturhus. "Der er i dag ingen muligheder for, at samle byens befolkning, ej heller opland og sommerhusgæster, idet byen på nuværende tidspunkt ikke råder over faciliteter, der kan danne ramme om fælles aktiviteter af nogen art" begrunder Borgerforeningen. Foreningen slår på, at det er irriterende for en aktiv forening, at søsætte aktivitets fremmende arrangementer, som begrænses, når der ikke er lokaliteter, hvor befolkningen kan være. - Det begrænser såvel muligheder som støtte også til en Borgerforening, da der principielt kun er mulighed for at lave større arrangementer som kan holdes udenfor, siger formanden for Borgerforeningen Nina Holm Johansen.