Lokalpolitik

Opbakning til lokale udviklingsprojekter

Byrådet bakker op om ny naturpark i Gandrup og renovering af Hugdrupgaard i Hou

GANDRUP/HOU:Byrådet sagde på denne uges møde som ventet ja til at bakke op om et par nye tiltag i kommunens lokalsamfund. Det drejede sig om den planlagte naturpark ved Teglværkssøerne i Gandrup og renoveringen af den gamle og p.t. faldefærdige Hug-drupgaard i Hou. Med opbakningen fra byrådet går projekterne nu videre til behandling i den såkaldte Kattegatgruppe, der over for Direktoratet for FødeVareErhverv skal indstille, hvorvidt de to projekter skal have EU-støtte via det såkaldte Leader+ program. Den kommunale opbakning til de projekter lyder indtil videre på 936.700 kr. til naturparken og på 600.000 kr. til Hugdrup- gaard, og her er tanken som udgangspunkt, at pengene til Gandrup-projektet gives som direkte støtte, hvis Leader+ matcher dette støttebeløb. Til gengæld gives de 600.000 kr. til Hugdrup- gaard på mere indirekte vis - via en gaveskødning af går-den til foreningen Hugdrup-gaard Kunst- og Kulturhus. Problemet for de to projekter er så nu, at der i Kattegatgruppen kun er en lille million kroner tilbage til fordeling i Hals Kommune, og med et samlet ansøgerbeløb på godt 1,5 mio. kr. er det ikke et regnestykke, der går lige op. Hvad debatten i Kattegat-gruppen ender med, kan kun fremtiden vise, men et af byrådets repræsentanter i Kattegatgruppen, Gandrups Ane-Marie Viegh Jørgensen (V), påpegede på byrådsmødet, at hun ved et direkte valg imellem de to projekter nok ville hælde mest til Gandrup-projektet - blandt andet fordi der allerede tidligere er sendt støttekroner fra Kattegatgruppen til et andet lokalt initiativ i Hou. Skulle der derfor i Kattegatgruppen blive sagt nej til Hou-projektet og ja til at støtte naturparken i Gan-drup, vil beslutningen om at gaveskøde Hugdrupgaard til den tilknyttede forening også fortsat stå ved magt - fordi der i byrådet stadig er et ønske om at hjælpe til med den ønskede renovering af den lokal- og kulturhistoriske perle i Hou. Også hvis EU-støtten ikke bliver til noget. Der var i øvrigt i byrådet ros til folkene bag begge de nævnte projekter, og afgørelsen vedrørende støtte fra EU træffes af Kattegatg-ruppen 19. maj - hvorefter den endelige afgørelse så efterfølgende træffes af Direktoratet for FødeVareErhverv på et senere tidspunkt.