Lokalpolitik

Opbakning til nye vindmøller

Af de tre forslag, der er til placering af vindmøller syd for Brønderslev, går økonomiudvalget ind for forslaget fra Jysk Vindenergi.

Der er ingen modstand mod møllerne ved motorvejen. Privatfoto

Der er ingen modstand mod møllerne ved motorvejen. Privatfoto

Økonomiudvalget peger på, at der bør arbejdes videre med dette forslag. Jysk Vindenergi foreslår opstilling af tre-fem vindmøller på en øst-vest gående linie mellem Aalborgvej og Hirtshals-motorvejen. I foroffentlighedsfasen er der kommet to andre forslag. Dansk Vindenergi foreslår, at der opstilles fem møller parallelt med Aalborgvej. Vattenfalls forslag går ud på, at området Ryå Øst genoptages. Her er der mulighed for at opstille otte møller. Naboer bakker op om møller Lene Hansen (S): - Normalt oplever vi protester mod vindmøller, men her ser vi, at der er en underskriftindsamling fra naboer, der tilkendegiver, at de bakker op om projektet. - Det er første gang i min borgmestertid, at jeg oplever en sådan opbakning. For mig at se, skyldes det, at Jysk Vindenergi på forhånd er gået i dialog med borgerne i området, siger Lene Hansen. Der blev i juni holdt et borgermøde med ca. 35 borgere, og heller ikke her var der modstand. Vattenfall er diskvalificeret Lene Hansen tilføjer, at forslaget fra Vattenfall er udelukket, da Vattenfall foreslår vindmøller placeret i et område, der i fjor blev udtaget af kommuneplanen. Ifølge kommunens forvaltning berører Jysk Vindenergis forslag ikke berører natur- og landskabsmæssige udpegninger. Om det bliver tre eller fem møller, afgøres, når der er sket en høring hos BaneDanmark og Vejdirektoratet omkring sikkerhedsafstand til jernbanen og motorvejen. Lene Hansen siger, at Folketinget her kommer kommunen til hjælp, idet der er vedtaget en lov, så vindmøller kan rejses tættere på motorvej.