EMNER

Opbakning til Pandrup Borgerforening

PANDRUP:Den nyvalgte bestyrelse i Pandrup Borgerforening har fået mange positive tilkendegivelser fra medlemmer, som ønsker at bakke op omkring foreningen og ligeledes give en hjælpende hånd i forbindelse med borgerforeningens aktiviteter, oplyser foreningens nye formand Jens Mortensen. Borgerforeningen måtte holde en ekstraordinær generalforsamling, før det lykkedes at få en fuldtallig bestyrelse, og man drøftede foreningens fremtid og eventuelt en opløsning. Men den nye bestyrelse har nu taget fat på opgaverne, efter at den har konstitueret sig med Jens Mortensen som formand, Hans Jørgen Jensen som kasserer og Mette Lindhardt som sekretær. Henning Nielsen er formand for væddeløbskomiteen, mens Morten Sørensen er løbskoordinator. - Bestyrelsens første opgave bliver at få planlagt årets hestevæddeløb. Det sker i samarbejde med Aalborg Væddeløbsbane og Asaa Borgerforening, således at der ikke samme dag er løb, der kan betyde, at vi ikke kan få de nødvendige heste til start, siger Jens Mortensen. - Naturligvis er det en stor opgave at arrangere hestevæddeløb, men det er også en tradition, som vi synes, det er vigtigt at holde i hævd. Og med de positive tilkendegivelser om at hjælpe til med væddeløbet er bestyrelsen fortrøstningsfuld, tilføjer han. Udover hestevæddeløbet arbejder bestyrelsen videre med foreningens øvrige aktiviteter, herunder sankthansfest i anlægget.