Opbakning til projekt modul-lystyachts

Projektet er ved at blive formuleret og midlerne fundet

Fodbold 22. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: Peter og Torben Johansens forslag om at gøre Frederikshavn til centrum for en storstilet serieproduktion af modulbyggede lystyachts modtages overordentligt positivt i den underleverandørindustri, der kunne være interesseret i at være deltagere i projektet. Men endnu lures der i kredsen af maritime og andre virksomheder, NORDJYSKE har talt med, på noget mere håndfast at forholde sig til. At idéen ikke bare er god, men endda ret god, sådan sagt på overdrevent vendsysselsk, er imidlertid det entydige svar vejen rundt. Såvel hos dem, der måske kunne tænke sig selv at få en finger med i spillet, når modulerne skal leveres, men også hos dem, der ikke umiddelbart mener, deres virksomhed er gearet til at være med som underleverandør. En af de få virksomhedsledere, der på nuværende tidspunkt godt vil citeres for sin mening om projektet, er Christian Poulsen, ingeniør- og gearvirksomheden Mekanord. - Ikke bare en god idé, men det kunne også være yderst interessant for os at gå med i. Det ville jo være utroligt nemt at kunne levere her i byen, siger Christian Poulsen. - Vi har tidligere leveret gearbokse og propeller til sejlret stilling i New Zealand, Italien, Holland og Finland, siger Christian Poulsen. Direktør Kelly Langkilde, MBD Offshore Power A/S, vil også godt citeres, idet han understreger, at han ingen andel eller indsigt har i Johansen-projektet ud over, hvad han har kunnet læse i NORDJYSKE. - Det er en strålende ide, der bør forfølges, siger Kelly Langkilde. - Da grundværdierne omkring netværk blev skabt som en del af konceptet i det daværende MIG var jeg med, og sådan som jeg forstår det, er det Peter Johansens agt at bygge serieproduktionen af yachts på et netværk af underleverandører. Hertil kan jeg blot pege på, at det med havvindmøllerne er lykkedes for os i MBD, hvor vi er i fuld gang. Risikovillig kapital Torben Johansen, Scandinavien Yacht Interiors A/S, siger, at efter den store back-up projektet allerede har fået på forskellig vis af kommune og en række andre lokale institutioner, køres der hårdt på med at komme videre. - Vi arbejder med at få projektbeskrivelsen gjort færdig og de finansielle muligheder afklaret, siger Torben Johansen og lægger ikke skjul på, at der bl.a. satses meget hårdt på lokal medfinansiering. - Vi arbejder benhårdt på at få lokal finansiering med, så er det sagt. Vi skal have risikovillig kapital ind, siger Torben Johansen. Broderen Peter Johansen, Royal Denship, har fra start selv gjort klart, at han er villig til at investere et betydeligt beløb af egen lomme i projektet. - Vi skal have et konkret projekt på bordet, før vi kan tage stilling, siger direktør Ole Vejling, Spar Nord, som en af de mulige lokale medspillere på finansieringssiden. Han ønsker ikke at kommentere det aktuelle lystyacht-projekt, men siger generelt: - Spar Nord går ind med kapital i forskellige situationer og i vidt forskellige brancher, når vi vurderer, at projektet er bæredygtigt. F.eks. har vi skudt risikovillig kapital ind i Nordjysk Fiskeriudvikling, nævner Ole Vejling som eksempel. Frederikshavn Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at lade erhvervsminister Bendt Bendtsens ene million kr. til et apteringsnetværk komme lystyacht-projektet til gode i bredere forstand, ligesom uddannelsesinstitutionerne er i færd med at formulere kurser og skaffe midler til fornødne opkvalificeringskurser af medarbejdere til lystyacht-byggeriet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...