Opbakning til speedway-banen

Vester Hedensvej er ideel

GANDRUP: Der var mødt ca. 60 borgere fra Gandrup og omegne op til orienteringsmødet om en speedwaybane ved Gandrup, som Sports Motor Klubben Gandrup havde inviteret til på Gandrup Kro. Et panel bestående af borgmester Bent Sørensen, (S), formand for teknisk udvalg Johannes Elsnab (V), chef for teknisk forvaltning Anders Pinstrup, Niels Munk, Sports Division Speedway, Hugo L. Nielsen fra D M U og formand for Sports Motor Klubben, Claus Quistgaard, gjorde det tydeligt for alle, hvad speedway er, og hvordan banen kommer til at fungere. To træninger om ugen Bo Fjordside har som medlem af motorklubben tegnet speedwaybanen, der er 236 meter lang med en støjvold omkring på 5 m. i højden af renset jord, som bliver beplantet. Banen kommer til at bestå af knuste muslingeskaller, og klubben har betalt for en støjrapport, som viser, at støjen ved den nærmeste nabo, der ligger 600 m. væk , bliver på max. 54 dc. Det er en støj, som svarer til, at man har en opvaskemaskine af ældre dato, lød det fra salen. Der er givet tilladelse i støjrapporten til to ugentlige træninger, og der kommer ikke andre klubber og træner, da det støjniveau, som banen er godkendt til, ikke må overskrides. Anders Pinstrup kunne fortælle, at Aalborg Amt i deres forslag til en ny regionplan havde tegnet speedwaybanen ind på kortet, så også fra amtet er man klar til at sige god for ideen. Hals kommune var også klar, så banen kan komme med i lokalforslagene i august. Godkendt af nabo Hugo Nielsen og Niels Munk roste sammen med Claus Quistgaard valget af stedet som ideelt til formålet. God tilkørsel og afstand til nærmest nabo. Den beboer på Vester Hedensvej, som på Hals Portalen har udtrykt betænkelighed for støjen, gav fra salen udtryk for, at med den nye placering, støjrapporter, samt den orientering hun havde fået af klubbens formand, var hun nu en stor tilhænger af, at banen bliver lavet på det nye sted.