Opbakning til vejk

Erhvervsråd i Farsø støtter en ny omfartsvej i Aars

Fællesformand Peter Petersen, Aars.
Aalborg 28. september 2011 08:00

Den længe ønskede omfartsvej syd om Aars får nu også støtte fra Farsø, idet bestyrelsen for Farsø Erhvervsråd over for byrådet i Vesthimmerlands Kommune har tilkendegivet, at den ny omfartsvej - og dermed forbedrede infrastruktur - også er en fordel for Farsø. - Vi ser med stor tilfredshed på, at der også udenfor Aars by er forståelse for vort store ønske om at få omfartsvej taget fat på omfartsvejen syd om Aars, siger formanden for Fællesbestyrelsen for Aars Handelsstandsforening og Aars Erhvervsråd, Peter Petersen, Aars. Formandens kommentar har baggrund i, at Farsø Erhvervsråd i en udtalelse til Vesthimmerlands Byråd støtter omfartsvejen. Kortere transport-tid "En reduktion af transporttiden til/fra Farsø-området vil alt andet lige både kunne have en positiv effekt på udviklingen af arbejdspladser i Farsø-området samt forbedre Farsø-områdets tiltrækningsevne som bosætningsområde og turistområde", hedder det blandt andet i henvendelsen fra Farsø Erhvervsråds bestyrelse. I udtalelsen fremhæver Farsø Erhvervsråds bestyrelse, at omfartsvejen - foruden de trafikale fordele i og omkring Aars - har betydning for andre områder i kommunen. "En omfartsvej vil endvidere være medvirkende til at reducere transporttiden fra Farsø-området til både motorvejen samt til Aalborg-området", lyder det fra Farsø Erhvervsråd. Gavner udviklingen - Farsø-henvendelsen støtter vor holdning til, at omfartsvejen syd om Aars vil være til gavn for hele Vesthimmerlands udvikling. Det er derfor ikke af snævre lokalpatriotiske grunde, vi har rettet henvendelse til byrådet. Vi mener hele Vesthimmerlands udvikling vil have gavn af omfartsvejen. Derfor ønsker vi, at der hurtigst muligt træffes principbeslutning om den sydlige omfartsvej og at der afsættes midler til vejens realisering, slutter fællesformand Peter Petersen, Aars.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...