OPBAKNING

Løgstør 1. maj 2007 06:00

LØGSTØR: På Løgstøregnens Turistforenings generalforsamling gav generalforsamlingen fuld opbakning til den linje, man fra bestyrelsens side har valgt at anlægge omkring turismen i Løgstør og Vesthimmerland. Endvidere blev er fra forsamlingens side udtrykt stor ros til formand Jimmi Petersen og den øvrige bestyrelse for mange og gode initiativer i årets løb - initiativer, der har bragt Løgstør på landkortet. For at bringe vedtægterne i overensstemmelse med de faktiske forhold blev der foretaget et par vedtægtsændringer. Der var genvalg til fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Herefter består bestyrelsen af: Jimmi Petersen, Carsten Lund, Leif Myrup, Erik Ernst, Trine Brun, Svend Børge Jacobsen og Gertie Elmo. Suppleanter: Anders Bloksgaard og Jan Storgaard. Efter generalforsamlingen holdt formanden for Kultur-og fritidsudvalget i Vesthimmerland kommune Per Bisgaard et foredrag om sit syn på kultur og fritid i kommunen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...