Opbakningen til erhvervsråd koster

Frederikshavn 1. marts 2003 07:00
FREDERIKSHAVN: Det koster at være med i et dynamisk erhvervsudviklingsarbejde, som det, der blomstrer i Frederikshavn. Efter fem år med uændret og i forhold til andre erhvervsråd lavt kontingent, har Frederikshavn Erhvervsråd vedtaget at hæve satserne. Medlemmer med fra 0 og op til fire ansatte skal af med 300 kr. om året eller en halvtredser mere end hidtil. Fra 5 til 14 ansatte 600 kr. mod før 500 kr., fra 15 til 49 ansatte 1000 kr. mod hidtil 750 kr., og fra 50 ansatte og opefter samt for organisationer og pengeinstitutter m.fl. bliver det dobbelt op fra 1000 til 2000 kr. Det giver i år en samlet indtægt på 121.600 kr. mod 73.000 kr. sidste år, men samtidig er målet at hverve flere medlemmer end de nuværende 134. Erhvervsrådets budget i år lyder på knap 1,7 mio. kr. Regnskabet 2002 lød på knap 1,6 mio. kr., og årets resultat på 31.057 kr. Langt hovedparten af erhvervsrådets udgifter betales af kommunens skatteborgere. Til repræsentskabet blev der efter afstemning genvalg af John Christensen, Dafolo, og Kaj Christiansen, FME. Henning Olsen, der er formand i Malernes Fagforening, stillede op i stedet for Metal-formand Jørn Larsen og blev valgt til 1. suppleant. Tømrermester Jens Chr. Jensen genvalgtes og blev 2. suppleant. -halb
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...