Opblæste småting

Sommeren er forbi. Dermed forhåbentlig også vores dyrkning af detaljer, hvoraf ingen synes for små. Fra på tirsdag er det igen Folketinget, der løber med de fleste avisoverskrifter.

Det er ellers ikke, fordi folketingsmedlemmerne har ligget på den lade side i sommerens løb. Deres gøren og laden har givet anledning til megen omtale. Tag nu De Konservatives forslag om at forbyde kvinder at bære burka. Ideen var angiveligt fostret af den nye dreng i den konservative klasse, Naser Khader. Han havde overtalt sin nordjyske partiformand til at gå ind for dette forbud. Andre i partiets folketingsgruppe var uenige. I partiets bagland var utilfredsheden så tydelig, at partiformanden en overgang blev truet af en udfordrer. Han trak sig dog før partiets landsråd, som er betegnelsen for det, andre partiet kalder landsmøder. Partiets vægelsind har ikke haft positiv effekt på meningsmålingerne. Måske tvært imod. Fru 10 procent, som formanden jævnligt omtales, bærer stadig navnet med rette. Den nye dreng i klassen har opnået alenlang spalteplads i medierne; men endnu har ingen opstillingskreds turdet tage ham til sig. Khader vil gerne være en muskelhund. Han er bare et politisk gadekryds. Men han har påkaldt sig stor opmærksomhed. Det er helt anderledes med hans gamle partifælle, Jørgen Poulsen, som forlader Folketinget ved næste valg. Han forsvinder på en facon, som enhver bankrøver misunder. Han efterlader ikke antydning af spor. Derimod trækker hobby- og lommeknive i et betydeligt antal spor efter sig. En pædagog mistede sin rene straffeattest og dermed sit arbejde, fordi knivbladet i hans multiværktøj var 3 mm for langt. Han er en af flere end 50 borgere, der siden sidste sommer har måttet trække i stribet tøj for at afsone en dom for ulovlig våbenbesiddelse. Mindst en snes var ikke tidligere straffet. Ingen politiker ved sine fulde fem kan have haft til hensigt at kriminalisere os, da et flertal bestående af regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti vedtog den nye våbenlov. Den skulle fjerne knivene fra nattelivet i de større byer. Inden vedtagelsen advarede Dommerforeningen om, at politikerne var gået for langt ned i detaljen. De blandede sig faktisk i den dømmende magts opgaver ved at diktere en minimumsstraf på syv dages fængsel. Dansk Folkepartis Marlene Harpsøe plæderede endda for 30 dage! Det kan forhåbentlig udelukkes, at det er for at hævne sig, at dommerne overser lovens kattelem, hvorefter fængselsstraf kan udskiftes med bøde. Det er f.eks., når en person oprindelig har haft et anerkendelsesværdigt formål med at bære våben. Bortset fra, at ordet ”anerkendelsesværdigt” er løjerligt, er meningen at skåne jægeren med jagtkniv, spejderen med dolk eller håndværkeren med en hobbykniv. Derimod har politifolk, som kan komme ud for lidt af hvert, måttet lade deres nyttige multiværktøj blive på hjemadressen. Der er heldigvis tegn på, at Højesteret nu får tingene sat på plads. Det var også en dommer – i denne sag i fogedretten - der satte tingene på plads, efter at et københavnsk dagblad trykte en tidligere jægersoldats kontroversielle bog fra a til z. Bladet havde ikke tilladelse til det. Samtidig forsøgte forsvaret at få fogeden til at forbyde soldatens forlag at udgive bogen. Det blæste Politikens redaktør Seidenfaden på, skønt han af bitter erfaring ved, at det kan koste både penge og fængsel. For år tilbage kostede det bladet og ham en million kroner og otte dages hæfte (betinget, ganske vist) uden tilladelse at udgive Ritt Bjerregaards bog. Nu skal flere dommere på arbejde. Soldaten, der burde have opført sig, som led han af hukommelsestab, er sigtet for at have røbet ting, han ikke burde røbe. Seidenfaden er meldt til politiet af forsvaret, og kan han ikke blive enig med bogforlaget om en passende erstatning for at have ødelagt forlagets salg, ender det spørgsmål nok også for en dommer. Redaktøren, som udelukker, at der er grænser for hans egen viden, sætter ytringsfriheden højere end vore soldaters liv og helbred. Det er et tungt ansvar, der hviler på den tyvagtige redaktørs skuldre. Detaljerne er vendt og drejet. Ikke krigen i Afghanistan, men detaljen bogen om jægersoldaten. Ikke voldskriminaliteten, men detaljen hobbyknivene. Ikke indvandringen, men detaljen burkaen. Nu er sommeren forbi. Den kommunale valgkamp skal i gang, og Folketingets medlemmer vil daglig levere nyt på områder, der vil overraske os – bortset altså fra de gamle travere finanskrisen og klimaændringerne. Laust Grove Vejlstrup har været redaktør på Jyllands-Posten, pressechef for den konservative folketingsgruppe og aktiv politiker i Sydthy, KL’s bestyrelse og EU. Nu kommentator og informationsrådgiver.