Brønderslev

Opbremsning hjælper

Den opbremsning, Brønderslev Byråd besluttede i sommer, har hjulpet, men der er stadig et underskud.

Lene Hansen: - Vil vil følge økonomien meget tæt.

Lene Hansen: - Vil vil følge økonomien meget tæt.

Borgmester Lene Hansen fortæller, at der med hensyn til resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september i forhold til halvårs-regnskabet pr. 30. juni er sket en forbedring med i alt 13,9 mio. kr. - Det skyldes især den politiske beslutning om at spare en halv procent på serviceudgifterne - 7,5 mio. kr., fortæller Lene Hansen. Her blev der stort set indført ansættelsesstop og bremset betydeligt op for kommunale indkøb. Desuden er der overført udgifter på i alt 2,9 mio. kr. fr drift til anlægsprojekter. På finansieringssiden er indtægtterne øget med 3,3 mio. kr., siden halvårs-regnskabet, og det skyldes et øget grundsalg. På udgiftssiden er der beregnet en samlet afledt virkning for budget 2012 med i alt 723.000 kr., hvilket skyldes det uafklarede forhold vedrørende vandafvandingsbidrag - 1,5 mio. kr., På indtægtssiden tæller forventede mindreudgifter på anbringelse af handicappede med 800.000 kr. Selv om servicerammen i Brønderslev overskrides med 7 mio. kr., tror Lene Hansen ikke på, at Brønderslev Kommune idømmes en straf. - Regnet under ét er der en besparelse på 1,2 milliarder for alle landets kommuner. - Vi vil selvfølgelig følge økonomien meget tæt, siger Lene Hansen. På næste møde i økonomiudvalget skal drøftes et bedre styreredskab for økonomien.