Opdatering af udlånsregler

AABYBRO:Aabybro Bibliotek har fra 1. juli ændret reglerne for udlån, der bl.a. betyder, at bødetaksterne hæves, og at man først er voksenlåner fra 18 år. Ændringerne er en naturlig ajourføring, fortæller Inger Theluffsen. - Det er længe siden, at vi har opdateret vores udlånsregler, og så har vi modtaget en folder fra biblioteksstyrelsen, hvor der gøres opmærksom på børns erstatningspligt, siger hun og understreger, at det ikke er fordi, der har været problemer med udlån på biblioteket. Bibliotektet har tidligere fulgt en gammel tradition, hvor børn allerede fra 14 års alderen gik over til voksenstatus. Men hvis bibliotektet skal have mulighed for at håndhæve erstatningspligt overfor lånere under 18 år, skal der tilladelse til fra forældre. Derfor skal forældrene efter ajourføringen udfylde en indmeldelsesblanket for børn og unge under 18 år. Derudover bliver bødetaksterne hævet, når låneperioden overskrides med tre uger. Her vil børnelånere blive opkræves 20 kr. mod 10 kr. tidligere, og voksenlånere bliver opkrævet 50 kr. mod 40 kr. tidligere. Biblioteket oplyser samtidig, at prisen for erstatning af de nye medier cd-rom eller video vil være til en højere pris, end den man kan købe disse for i supermarkeder. Grunden dertil er, at der er afgifter på disse medier, og derfor skal nye købes gennem bibliotektet.