Open Air Musikfestival

{ V. HASSING: Den efterhånden traditionelle “Open Air Musikfestival”, arrangeret af brugerrådene, pensionistforeningerne, Ældre Sagen og Ældrerådet i Hals Kommune forløber ved et stort arrangement næste lørdag, 27. maj, i V. Hassing Hallen. Det er den 10. i rækken og lader sig gøre, idet alt arbejde udføres af frivillige. Frivillighedsrådet er koordinator og samtlige foreninger vil have opstillet boder i hallen. Mange mennesker har i lang tid arbejdet med arrangementet i håb om at kunne skabe en god dag, der primært er rettet mod kommunens ældre borgere, men underholdningen er så varieret, at alle kan få en dejlig oplevelse. For at sætte trumf på og markere 10- års dagen, er der for første gang ”professionel” underholdning, idet duoen Lis og Per i løbet af dagen vil underholde med deres sange. For de ældre, der har behov for det, kan der arrangeres transport efter de sædvanlige regler for pensionister, ligesom hjemmeplejens personale vil være behjælpelig med frem- og tilbagetransport.