Opera-scene er en mangel i Musikkens Hus

Frederikshavnerne vil gerne have flere visioner i det kulturelle fyrtårn

FREDERIKSHAVN:Musikkens hus i Aalborg er et ambitiøst arkitektonisk værk - men indholdsdelen lever ikke op til det udvortes. Det var konklusionen på det informationsmøde, som Fonden bag Musikkens Hus, holdt i Frederikshavn. Fremmødet var måske ikke særlig stort, men til gengæld var der stor interesse for at kommentere på projektet - og give input til de fremmødte fondsmedlemmer - her i blandt Svend Caspersen. Selv om Nordjylland afgjort mangler et ordentligt spillested for den symfoniske musik, så er en sal uden scenefaciliteter og tårn ikke ambitiøs nok. Den faste stoleopbygning i den symfoniske sal mødte også kritiske røster , og det blev tydeliggjort, at opbygning med flytbare elementer var langt at foretrække. Også det forhold, at salen ikke vil kunne omfatte musical eller opera-opsætninger blev mødt med sorg - ikke mindst fra operaelskerne, som havde håbet at få en nordjysk scene med akustiske forhold, der egner sig til netop den type musik til erstatning for Aalborg Kongres og Kulturcenter. Der var ros til sammenkædningen af uddannelsesdelen og Musikkens Hus, men flere mødedeltagere understregede i den forbindelse at en optimal samklang fordrer flere og bedre faciliteter også mål i forhold til den rytmiske musik. Her henvises blandt andet til, at multisalen er for lille målt i forhold til det liv, der ventes at blive levet qua uddannelsesinstitutionerne - her ikke mindst Konservatoriet. Netop visionerne for fremtidens muligheder - også set i forhold til design-delen, hvor lys og lyd kunne indkoopereres måske endda i forhold til nye uddannelsesretninger på konservatoriet, blev berørt . Deltagerne i Frederikshavn tydeliggjorde, at det fremlagte projekt - måske på grund af mange kompromisser - selv var en barriere for at udnytte fremtidens muligheder. - Aalborg Teater og de sceniske aktiviteter fra Aalborg Kongres og Kulturcenter er ikke tænkt ind i projektet. Og det mindsker positionen som en kulturelt fyrtårn, sagde Niels Østergaard Nielsen, Frederikshavn. De fremmødte håber på, at man gennem det uddannelsesmæssige miljø,. vil formå at skabe en samling af talentmassen inden for musiske område - og derved understøtte fødekæden af talenter. Det fordrer et tæt parløb mellem de musiske miljøer i de enkelte lokalområder og det nye musikkens hus - et samarbejde, som fremtiden må vise indholdet af og mulighederne i.