Operaen vakler

De store tilskudsgivere sætter trumf på over for en stædig bestyrelse

Mens Det nordjyske Operakompagnis børneopera, "Den forvandlede kat" kører med fuld kalender landsdelen rundt, er operaselskabets skæbne lige så stille ved at blive afgjort bag kulisserne. Senest har Aalborg byråd til sit kommende møde et punkt på dagsordenen, der handler om at standse tilskuddet på 1,4 mio. kr. Det vil i givet fald være døsstødet til den opera, vi kender i dag - men det kan også bare være en måde at løse et demokratisk problem på. Nordjyllands Amt har allerede besluttet at standse sit tilskud til operaen (1,2 mio. kr.) som følge af lang tids strid med den siddende bestyrelse om operaens leder, operachef Nigel Warrington. Operabestyrelsen, hvis flertal har rødder i det oprindelige operaselskab, har længe ønsket Nigel Warrington afskediget i utilfredshed hans ansættelsespolitik, der ikke har tilgodeset nordjyske sangere, snarere udelukket dem. Amtets kulturudvalgs formand, Gunhild Bach-Nielsen, har på sin side ønsket at den gamle bestyrelse skulle lade sig afløse af et flertal med rødder i de tuilskudsgivende instanser. Den tredke tilskudsgiver er Skørping Kommune, som gerne støtter operaen med sine 200.000 kr., uanset hvordan bestyrelsen ser ud. Problemet er altså, at operaen ikke kan få tilæskud fra amt og kommune med den eksisterende bestyrelse. De to offentlige råd vil kun betale, hvis bestyrelsen gør, som de vil have eller lader sig skifte ud. Bestyrelsen har til gengæld gjort sit for at vise sig samarbejdsvillig: Formanden, Søren Steen Nielsen fra Skørping Musikskole mødes med amtsborgmester Orla Hav i den kommende uge for at forsøge at rede trådene ud. - Vores mål er jo at siklre operaens eksistens og at sikre den som nordjysk. Vi ønsker at operaen skal bruge lokale kræfer så meget som muligt, lige som vi altid har gjort før vi blev egnsteater med Nigel Warrington som chef. Vi ser frem til, at Warringtons kontakt udløber med udgangen af 2003, lige som alle tilskudsaftalerne gør. Det vil give rent bord, siger Søren Steen Nielsen. Men Nigel Warrington har tænkt sig at søge sit job igen: - Jeg vil meget gerne være operachef i Nordjylland og g ive den bedste kvalitet, man kan tænke sig. Så jeg vil søghe jobbet igen. Men nok ikke, hvis det er den bestyrelse, vi kender nu, der skal afgøre min skæbne, siger Nigel Warrington. Han kan evt. gøre sig håb om at fortsætte, hvis amtet og Aalborg Kommune beslutter sig for at lukke operaen som "egnsteater" og genåbne den som "lille storbyteater". I så fald afgør de lokale tilskudsgivere, hvem der skal lede operaen. - Men det er der jo ingen grund til. Det vil være langt enklere at fortsætte som egnsteater. Det kræver ingen nybevillinger eller genforhandlinger af tilskuddene, sådan som en ny bevillingsform vil gøre det, siger Søren Steen Nielsen fra den gamle bestyrelse. I øjeblikket får Det nordjyske Operakompagni som egnsteater et tilskud på 50 pct. af det, som de øvrige instanser, amt og kommuner, indbetaler. H vis valget falder på modellen for små storbyteatre vil bidraget blive det samme. I begge tilfælge udløses 50 pct. af det lokale tilskud som statstilskudOperaens nuværende chef, Nigel Warrington, vil gerne fortsætte som leder: - Men hvis det er den nuværende bestyrelse, der skal ansøges, tror jeg det kan være det samme, siger han.