Affald

Operation "Gør Sæby Ren"

MILJØ-SVINERI:Man tager sig til hovedet, når en af Sæby Kommunes store græsslåningsmaskiner rykker ud. Åh, nej. Ikke igen, tænker man. Men flere gange om året sker det samme. Så drøner voldsomme maskiner rundt på kommunens åbne områder - rabatter, græsarealer o.l. - og efterlader bag sig en syndflod af ituskåret plastik, kvaste øldåser og sønderdelt papir og karton. Og svineriet får lov at blive liggende. For tænk, hvis føreren af maskinen skulle bevæge sig ned fra sit behagelige sæde og gå i gang med en rive! Resultatet er, at de slåede græsområder er svinet ind i itukørt affald. Noget som de ansvarlige i teknisk forvaltning åbenbart opfatter som god renholdelse og oprydning. For alle andre er resultatet deprimerende og bestemt ikke en politik, der gør kommunen mere attraktiv. I stedet for orden er Sæby blevet et sted, der bærer præg af sjusket vedligholdelse. Det ser man overalt langs Sæby Kommunes åbne offentlige arealer. I sidste weekend gik flere tusinde østjyder i krig mod svineriet i Århus Amt. Frivillige indsamlede henkastede cykler, fjernede bilvrag og kørte tonsvis af affald bort fra amtets strande, ligesom man fik ryddet op langs landeveje og fortove. Det samme må vi kunne gøre i Sæby Kommune. Her er der masser af steder brug for en anden og mere konstruktiv indsats, end den der præger teknisk forvaltnings arbejde med at renholde kommunen. Jeg vil foreslå, at Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling tager opgaven op. At foreningen snarest vælger en dag, hvor frivillige opryddere kan møde op og få udleveret en affaldssæk. Det er så disse frivilliges opgave at sørge for, at de forskellige områder bliver rengjort for affald. Jeg er sikker på, at mange af Sæby Kommunes borgere gerne vil give et nap med for at gøre vores kommune til et bedre sted at bo. Det kunne derfor blive en årlig tradition med en sådan Sæby-dag, hvor vi forskønner vor kommune. Fra næste år ville det være oplagt at vælge den 10. august, nemlig den dato hvor Sæby fik sine købstadsrettigheder. Hvad siger Danmarks Naturfredningsforening? Vil foreningen være primus motor i projekt "Gør Sæby Ren"?