Operationer

Operation sidste udvej

I den seneste tid har der været en eksplosion i antallet af fedmeopererede. Det har sat gang i en lignende eksplosion i antal af læserindlæg og artikler om bl.a. det rimelige i at operere sig ud af svær overvægt.

I den debat har jeg fået rollen som en slags "lyseslukker", som ikke vil give de svært overvægtige chance for at komme ud af deres problem. Den rolle beror på en klar misforståelse af mit egentlige budskab. Først og fremmest skal der ikke herske tvivl om, at jeg har stor forståelse for, at de mennesker, som opfylder de lægelige kriterier for adgang til operation, vælger at benytte sig af chancen. Jeg er sikker på, at der forud for deres valg ligger mange overvejelser om operationens størrelse og risiko og om dens betydning for personens livsstil fremover. En operation kan helt sikkert være den bedste løsning på et langvarigt problem med svær overvægt. Når jeg - på trods af denne forståelse - synes, at det voksende antal operationer er problematisk, så skyldes det to overvejelser. For det første er det efter min mening problematisk, at vi i stigende grad er begyndt at operere os ud af vores livsstil. Vores indtag af mad, alkohol og tobak har enorm betydning for vores sundhed og vores behov for hjælp fra sundhedsvæsenet. Men livsstil er efter ikke bare et personligt ansvar - det er også et fælles ansvar. Vi bør i langt højere grad lægge vægt på forebyggelse og indlæring af gode vaner allerede fra barnsben. Det gælder både alkohol, tobak og mad. De mange kommunale KRAM-projekter er et godt skridt på vejen, men behovet er stort. Ellers vil vi i løbet af få år se antallet af operationer stige drastisk. Derfor glæder jeg mig da også over forslag om at hæve afgifterne på bl.a. sukker og tobak samt sænke afgiften på grønsager og frugt. For det andet er operationer - set ud fra en mere kølig synsvinkel - en dyr løsning. Både for samfundet og for Region Nordjylland. Fordelen ved operationer er, at de opererede undgår en række følgesygdomme og lidelser, som ellers typisk følges med svær overvægt. Men det ændrer ikke ved, at hver enkelt operation skal betales. Hvis antallet af operationer stiger, betyder det, at vi som region skal ud og finde pengene andre steder i vores budget. Og det vil gå ud over andre patientgrupper. Så mit egentlige budskab er at mane til eftertanke - og handling. Hvis ikke vi tager fat på en grundlæggende diskussion af dette emne, så er der alle tegn på, at operationer vil blive en voldsomt stigende udgift i de kommende år. På grund af vores livsstil.