Løgstør

Operation Stammebåd er i gang

Kompliceret affære at hæve 700 år gammel træbåd fra Limfjordens bund

LØGSTØR:En sindrig plan blev udtænkt, da en flok dykkere, konservatorer og museumsfolk var samlet på Limfjordsmuseet i Løgstør forleden. Efter næsten fire timers diskussion havde de skitseret en operation: at hæve en 700 år gammel stammebåd fra Limfjordens bund. Operationen går i gang lørdag 3. april, hvis ellers Limfjordens vande er rolige nok den dag. Båden, som er 5,80 meter lang og 75 centimeter bred, er i øjeblikket dækket af et lag sand. Det skal pumpes væk på operationens første dag. Derefter skal der udføres et kunststykke, som Egon fra Olsen Banden ikke kunne have udtænkt bedre: 25 gjorde med påsyet filt skal under båden og dernæst fastgøres til et åg, der specialfremstilles til lejligheden. Når der så løftes i åget, skulle trykket gerne blive fordelt jævnt over hele båden, så der ikke kommer store trykmærker på det porøse træ. Under vand er vægten ikke voldsom. Det er først, når stammebåden bryder vandoverfladen, at det bliver kritisk. Det løses ved at fastgøre åget - med påhængende stammebåd - til Løgstør Dykkerklubs pram. Den slæbes så stille og roligt til Løgstør af en anden båd. Målet er kanalen, hvor der ved Limfjordsmuseets magasinbygning venter en kran. Den overtager så åget, løfter stammebåden op stille og roligt og over i et kar, der siden fyldes med ferskvand. - Det bliver enormt spændende, konstaterer museumsinspektør Finn Rindom Madsen. Ingen ved præcist, hvordan stammebåden vil klare dén tur efter at have ligget på fjordens bund siden 1300-tallet. Men på den anden side vil båden gå til, hvis den bliver ligger i vandet på grund af den stærke strøm ved Aggersundbroen. Da dykkere sidst var nede at se til den, var den dækket af sand. Derfor er det aftalt med Løgstør Dykkerklub, at den skal holde nøje øje med båden. - Det ville jo være en katastrofe, hvis den forsvandt, som Finn Rindom Madsen udtrykker det. Han er begejstret for samarbejdet med dykkerklubben, hvor medlemmerne er yderst engagerede og går op i operationen med liv og sjæl. Samtidigt vil fagfolk være med hele vejen og holde øje med, om alt går rigtigt til. Foruden Finn Rindom Madsen er det museumsinspektør og marinarkæolog Jan Hammer Larsen fra Bangsbo Museum. Desuden konservatorer fra Nordjyllands Amtskonservering i Hammer Bakker. Når stammebåden forhåbentligt når frem til sit sidste hvilested i Løgstør, skal den udvandes. Salt og skidt skal trækkes ud af træet. For Limfjordsmuseet venter desuden en række aktiviteter, der knytter sig til båden. Blandt andet skal der skaffes en seks meter lang træstamme, så der kan laves en kopi af båden, som den så ud, inden den gik under og blev mærket af de mange hundrede år på fjordbunden.