Hospitaler

Operationen lykkedes i Viborg Amt

NORDJYLLAND:Operationen lykkedes, og patienten - læs sygehusvæsenet i Viborg Amt - lever i bedste velgående. For to år siden traf politikerne i Viborg Amt en beslutning, som gjorde dem slemt upopulære hos mange i landsdelen. De besluttede at reducere antallet af selvstændige sygehuse fra fem til to og lukke et tilsvarende antal akutte beredskaber. - Det var bestemt ikke sjovt at være amtspolitiker her på Mors, mens det stod på. Jeg blev jævnligt skældt huden fuld, og mange kiggede ondt efter én, fortæller Anton Kirk Toft (S), næstformand i sundhedsudvalget i Viborg Amt. Han bor i Redsted på Mors, hvor øboerne protesterede voldsomt mod lukningen af sygehuset i Nykøbing, som blev en del af Sygehus Nord med de fleste funktioner placeret i Thisted. Noget tilsvarende gjorde sig gældende i Skive og Kjellerup, der også mistede deres selvstændighed. De blev en del af Viborg Sygehus. I dag er der kun akut beredskab på sygehusene i Viborg og Thisted. - Vi var ganske enkelt tvunget til at gøre noget meget drastisk, hvis ikke udgifterne skulle løbe fuldstændig løbsk. Og i Viborg amt gik vi nok mere radikalt til værks end i de fleste andre amter, siger Anton Kirk Toft. Indtil 2003 kostede sygehusvæsenet i Viborg Amt årligt 200-300 kroner mere pr. indbygger end sygehusvæsenet i Nordjyllands Amt. I dag er billedet vendt, så sygehusvæsenet i Nordjylland årligt er cirka 400 kroner dyrere pr. indbygger end sygehusvæsenet i Viborg Amt. - Vi gjorde det rigtige. Det er mit indtryk, at folk i dag er godt tilfredse. Også morsingboerne, siger Anton Kirk Toft. Sygehuset i Nykøbing anvendes i dag til dagmedicin og forskellige planlagte mindre operationer, der ikke kræver indlæggelse. Desuden er sygehuset hjemsted for administrationen på Sygehus Nord. - Selv om folk siger, at de vil bevare det lokale sygehus, viste det sig jo at flere og flere tog til de store sygehuse for at blive behandlet. Det er vi som politikere nødt til at agere efter. Jeg har altid haft den klare holdning, at vi skal have mest og bedst mulig sundhed for pengene. Som sundhedspolitiker er det vigtigt at sætte sig i patientens sted fremfor at tage snævre, lokale hensyn. Anton Kirk Toft er overbevist om, at Viborg Amt ville have haft svært ved at opretholde et tilfredsstillende sygehusvæsen, hvis ikke der var sket en drastisk strukturændring. - Vi havde efterhånden vanskeligt ved at tiltrække det nødvendige antal speciallæger. Og vi må nok erkende at især de små medicinske afdelinger ville få svært ved at overleve på længere sigt, hvis ikke vi havde ændret strukturen på drastisk vis. I dag har vi faktisk stort set alle speciallægestillinger besat, og det er jeg sikker på vi kan takke den nye struktur for. Anton Kirk Toft stiller op til det nye nordjyske regionsråd. Og han tror ikke, at rådet slipper for at tage stilling til sygehusstrukturen allerede i den første fire-årige valgperiode. - Jeg tror, at det giver sig selv i takt med, at de forskellige behandlinger bliver mere og mere avancerede og udgifterne vokser. Stritører, omskæringer og gendannelse af forplantningsevnen er efter min mening de eneste behandlinger, vi med god ret kan nægte patienterne, og dem er der ikke rigtigt nogle penge i.