Operationer efter fyraften

Økonomisk gulerod skal få læger og sygeplejersker til at arbejde mere

Udsigten til at tjene og god ekstra skilling og selv styre butikken er den gulerod, der skal få nordjyske læger og sygeplejersker til at klare nogle operationer efter fyraften. Amtets sundhedsudvalg har netop godkendt to forsøgsprojekter i henholdsvis Farsø og Dronninglund, så læger og sygeplejersker bliver på sygehuset efter normal arbejdstid for at udføre knæ-, hofte- og håndoperationer. - Fra vores side er det et ønske om at holde patienterne hjemme i amtet fremfor at vælger et udenamts sygehus, forklarer Chr. Bach Iversen, der er næstformand i sundhedsudvalget. Hvert år betaler Nordjyllands Amt omkring en halv milliard for nordjyders behandling på sygehuse andre steder i landet. Det er nogle af de mange millioner, amtet gerne vil beholde i egne rækker. - Under alle omstændigheder er det da en fordel at benytte vores eget apperatur og personale, fremfor at pengene ryger ud af amtet. Det kan jo også være, at det betyder at operationer på lidt længere sigt bliver billigere, siger Chr. Bach Iversen. En anden oplagt sidegevinst kunne være, at de nordjyske sygehuslæger vælger at tjene en ekstra sjat penge i de vante omgivelser fremfor at tage ekstra job på et privathospital eller klinik. Den mulighed har Chr. Bach Iversen ingen kommentarer til. De to forsøgsprojekter drejer sig om 24 knæ- og hofteoperationer i Farsø samt 42 håndoperationer på Dronninglund Sygehus. Alle operationerne i forsøgete er planlagt til at foregå efter normal arbejdstid. I Farsø hver mandag, og i løbet af eftermiddag og aften skulle operationsholdet gerne nå mindst fire operationer. - Vi regner ikke med, at de i eksempelvis Farsø kan arbejde mere effektivt, end de gør i forvejen. Det er vel et af de mest effektive sygehuse i hele landet. fordelen ved denne løsning er, at operationsstuerne bliver udnyttet flere timer, siger Chr. Bach Iversen. Sundhedsudvalget vil bruge 2,2 millioner kroner af ”udenamtskontoen” til de to forsøg. Det betyder blot, at pengene bliver brugt i Dronninglund og Farsø i stedet for på andre amters sygehuse. Hvis de to projekter bliver vellykkede, er det planen at oprette flere selvstændige operationshold. mogens.moeller@nordjyske.dk