Redningsvæsen

Operations-beredskab

Det daglige akutte beredskab på det ortopædkirurgiske område omfatter en enkelt operationsstue på Aalborg Sygehus. De øvrige operationsstuer bruges til planlagte operationer. På hverdage kan lægerne i nødsituationer aflyse planlagte operationer, når der er mange akutte patienter. Den mulighed er der ikke i weekender og på helligdage. Derfor kan der opstå spidsbelastninger, som giver ventetid. Det lægelige beredskab i en weekend er på fire ortopædkirurger. To arbejder i skadestuen på Aalborg Sygehus Syd. To arbejder på sengeafsnittene. Vagtturnus er et døgn. På Vendsyssel Sygehus i Hjørring og på Farsø Sygehus er der også ortopædkirurgisk beredskab med modtageafdeling. På grund af den geografiske beliggenhed f.eks. i forhold til trafik er beredskabet i Farsø sjældent udnyttet fuldt ud. I Hjørring er der i sommerhalvåret ekstra beredskab i form af læger på tilkaldevagter. Det ekstra beredskab knytter sig til landsdelens mange sommergæster.