Opfinder: Mårup Kirke kan reddes

Turistattraktion kan måske bevares

LØNSTRUP:Mårup Kirke syd for Lønstrup er reddet fra at styrte i havet. Det er i hvert fald opfattelsen hos opfinderen af en ny kystsikringsmetode, som har været anvendt som forsøg og godkendt af Trafikministeriet de seneste fire år. Direktør Poul Jakobsen fra selskabet Skagen Innovation Center oplyser, at der siden 2001 ikke er konstateret nedbrydning af skrænt-toppen på kirkegården ved Mårup Kirke. I 1999 gav daværende trafikminister Sonja Mikkelsen (S) efter stærkt lokalt pres tilladelse til forsøget med den nye kystsikringsmetode. - Derfor foreslår vi nu Kystinspektoratet, at der tilføres fem kubikmeter ral pr. meter ved skræntens fod. Kombineret med vores trykudligningsmoduler, en slags drænrør, kan skrænten holdes, hvor den er i dag de kommende ti år for en udgift på kun en halv million kroner. Det betyder, at vi kan forvente, at Mårup Kirke også eksisterer om 50 år, påpeger Poul Jakobsen i et skriftligt oplæg. Hvad Kystinspektoratet siger hertil foreligger der ikke noget om endnu. Kystsikringen ud for kirken har gennem årtier været stærkt omdiskuteret, og det var efter en længere intens debat og ulovlig nedsætning af de såkaldte drænrør, at Poul Jakobsen fik tilladelse til et længerevarende forsøg. Forinden havde underskrifter fra 40.000 mennesker støttet "Foreningen Mårup Kirkes Venner" i kampen for at redde kirken. Poul Jakobsen oplyser, at erosionen af toppen af skrænten ved Mårup Kirke er helt nede på 65 centimeter i gennemsnit om året de seneste fem år. - Der har slet ikke været skred fra toppen siden 2001, siger Poul Jakobsen, der henviser til, at erosionen var 4,6 meter i gennemsnit om året i perioden 1993 til 1998. Afstanden fra kirken til skrænten er i dag 22,3 meter - nøjagtig det samme som for to år siden. Mårup Kirke blev allerede nedlagt som kirke i 1928, og da kystnedbrydningen i 1998 var så fremskreden, blev der indledt et større undersøgelsesarbejde, der skulle dokumentere de arkæologiske og kulturhistoriske værdier. En nedtagning og genopførelse af den lille kirke blev fundet for bekostelig, idet det ville løbe op i over 30 millioner kroner. Kirken er en stor turistattraktion i Vendsyssel, ikke mindst fordi den i mange årtier har været truet af havet. På den lille kirkegård ligger bl.a. 226 britiske søfolk begravet, efter at de gik ned med fregatten "The Crecent" i 1808, da den var på vej fra Gøteborg til England med forsyninger til den britiske marine. Traditionen tro er der nedlægning af blomster på gravene ved Mårup Kirke med efterfølgende gudstjeneste i eftermiddag. /ritzau/