Opførelsen af Willestrup Gods

Terje Norberg (manus) og Jørn Holstein (instruktion) tilbage til 1537

Willestrupaktørerne søger  i 2007 tilbage til barokhavens rødder med stykket om Axel Juul og Opførelsen af Willestrup.

Willestrupaktørerne søger i 2007 tilbage til barokhavens rødder med stykket om Axel Juul og Opførelsen af Willestrup.

WILLESTRUP:Axel Juul stod for opførelsen af Willestrup Gods tilbage i 1537. Netop den begivenhed udgør rammen om det næste Willestrup Spil i sommeren 2007. Med manuskript af Terje Norberg og Jørn Holstein som instruktør søger Willestrup Spillene med andre ord tilbage og graver i deres egne, historiske rødder. Ikke mindst i den anledning vil det jo være særdeles passende, om også de kunstneriske begivenheder sædvanen tro udspillede sig i Willestrup Barokhave. På udkig efter ny lade - Og det forventer vi da vil ske. Foreløbig har vi fået et mundtligt tilsagn om at kunne blive her, fortæller Willestrupspillenes tidligere formand Esther Mortensen, der nu arbejder for pressegruppen. Uklarheden hænger blandt andet sammen med den kendsgerning, at godsejer Vincents Iuul har andre planer med den 300 kvadratmeter lade. Derfor har han opsagt lelejemålet med Willestrup Spillene. - Særdeles uheldigt for os at skulle flytte, fordi vi har alt vores sceneudstyr stående her, og laden bruges også som værksted til fremstilling af kulisser og scenografi. Alt andet lige vil det jo gøre det mere besværligt for os, jo længere væk fra spillepladsen, vi skal hente rekvisitterne. Og i øvrigt er det endnu ikke lykkes os at finde ny lagerplads på mindst 200 kvadratmeter under tag, beklager Esther Mortensen. Hun hører gerne fra interesserede udlejere. Holstein og Norberg Ikke alt vil således være ved det gamle, når Aksel Juul og Opførelsen af Willestrup indtager barokhaven fredag 3. august 2007. Ej heller spilletidspunktet, som rykker en uge sammen med skoleferien. Begejstringen over Jørn Holstein som instruktør på Sct. Vitus Dag resulterede i et velkomment genvalg. Han fortsætter tidsmæssigt, hvor han slap forestillingen sidste sommer. Nemlig der - hvor Aksel Juul - gjorde kur til en af døtrene på nabogården. Aksel Juul Faktisk fik Aksel Juul, der i modsætning til nutidens generation på godset stavede sit efternavn med ”J”, hele 16 børn med Kirsten Lunge. Det tog ham fem år at opføre Willestrup Gods. Den historie skriver Terje Norberg i lighed med optaktsspillet, som opføres i forbindelse med Fjordens Dag i september. - Vi meget glade for Kællingens Høj, som Terje Nordberg skrev til os i 2001. Derfor har vi spurgt ham igen i forvisning om, at han også klarer denne opgave, siger Esther Mortensenen. Spillet indledes med en retssag mod en fribonde i Borup ved Astrup. Han står anklaget for at have støttet Skipper Clement i bondeoprøret i 1534, der jo også indgik i 2005-spillet. Ravns føde Retssagen indgår i romanen Ravns Føde af Hanne Reintoft . Forestillingen komme til at involvere et halvt hundrede aktører - kvinder, børn og de ungersvende, der altid kniber Willestrup Spillene at skaffe. Synopsis ligger inden sommerferien, mens manuskriptet sædvanen tro først ligger klar hen under jul. Nylig i januar 2007 begynder de første prøver. Willestrup Spillene har fået 25.000 kroner i støtte fra Arden Kommune, men der er lang vej op til de 185.000, man budgetterer med i udgifter.