Opfordrer til dialog på Asaa Skole

En gruppe forældre til børnene i 3. klasse på Asaa Skole er bekymrede for deres børns skolegang.

De har som tidligere fortalt i NORDJYSKE skrevet til politikerne i børne- og skoleudvalget om deres bekymring, da de ikke føler, at de kan komme igennem med deres kritik til skoleledelsen. Bekymringen går på, at de ti børn i 3. klasse en stor del af tiden undervises sammen med de 10 børn i 2. klasse, og at det aldersspænd er så stort, at der er for svært for nogle børn, mens andre savner udfordringer. Emnet var på et møde i børne- og skoleudvalget som orienteringspunkt. - Vi har fået en orientering. På baggrund af den har vi en forventning om, at skolechef og skoleleder tager en dialog med forældrene, siger fungerende udvalgsformand, Lone Birkmose Lex (V). Forældrene argumenterer i brevet også for, at folkeskoleloven ikke er overholdt, idet børnene efter deres opfattelse undervises sammen i alle timer undtagen tre om ugen - og at der skal dispensation til for at sammenlægge klasser over 2. klasse. I et notat redegør skolechef Jakob Ryttersgaard for sagen hvor han bakker skoleledelsen op og konkluderer, at det er lovligt. Han giver udtryk for en anden opfattelse af omfanget af samlæsningen, idet børnene i den overvejende del af tiden undervises i deres egen klasse. - Vi forholder os til, om det overholder lovgivningen, og det gør det. Det er på plads, siger Lone Birkmose Lex.