Lokalpolitik

Opfordring: Tænk også på de positive ting

Kommunesammenlægningen er gået godt, set fra administrationens side. Kommunaldirektør Søren Steensen opfordrede i sin nytårstale til alle kommunalt ansatte til at ranke ryggen, og se positivt på tingene.

S¿ren Steensen: - Det er vigtigt at fokusere på det rigtige, vi gør. Arkivfoto

S¿ren Steensen: - Det er vigtigt at fokusere på det rigtige, vi gør. Arkivfoto

Han kom selvfølgelig ind på kommunernes ét års fødselsdag. - Det har været omtalt i mange medier, og selv om de har forsøgt, så er det ikke lykkedes dem at finde nogle katastrofer eller sensationer på noget der er gået rigtig dårligt. - Vi har passet børnene og de gamle fra dag ét, Folkeskolen har ydet undervisning fra dag ét, - Vintervedligeholdelsen fungerede fint, selv om vi havde en helt tosset vinter, - Administrationen har også fungeret fra dag ét, sagde Søren Steensen. - Årsagen til dette er bl.a. den kæmpe indsats, som alle ansatte ved kommunen har ydet. - Det kan I godt tillade jer at være meget stolte af, sagde Søren Steensen. - Når man står midt i det, kan det godt se ud som om vi ikke kommer ud af stedet - Hvis vi vender os om og ser tilbage på året ¿ så opdager vi hvad vi egentlig har nået. - Der er slået et utal af søm i: Den fysiske flytning er på plads, selvom der var nogle startvanskeligheder. - Vi har fået samkørt og opgraderet vores it-systemer. Vi er kommet på fælles net og kører ens platform - De nye rutiner i samarbejdet mellem de tværgående og faglige enheder er rigtig godt på vej, understregede Søren Steensen. - Der er etableret fælles personaleforening for administrationen. - Vi har fået gennemført den harmonisering af driften og administrationen, som byrådet har besluttet, på langt de fleste områder. Søren Steensen understregede, at man ikke kan erklære sammenlægningen for afsluttet endnu. - Der er endnu områder, som vi fortsat skal arbejde med for at nå i mål. - Men vi kan forvente, at vores udgangspunkt er langt mere stabilt end det var ved indgangen til 2007 - Vi har fået erfaring med vores nye opgaver og roller. - Dertil kommer, at vi arbejder i langt mere kendte og stabile omgivelser end ved indgangen til den nye kommune - Vi har hver især fået opbygget et netværk inde i administrationen og ude blandt vores samarbejdspartnere - Så alt i alt tror jeg på, at vi har en rigtig god udgangssituation for at arbejde videre i 2008 med at opbygge vores nye kommune og vores nye fælles kultur. - Og i øvrigt at håndtere de mange nye initiativer og tiltag. Søren Steensen havde også en nytårsopfordring:: - Husk at fokusere på alt det rigtige vi laver og gør. - Og husk at lære af de områder, hvor vi lige rammer lidt ved siden af i første forsøg - Hvis vi går til opgaven i 2008 i samme ånd som i 2007, så får vi et godt år., påpegede Søren Steensen.