EMNER

Opgav falsk navn

En 17 årig dreng fra Brovst er ved retten i Hjørring idømt 10 dages betinget fængsel for at have givet urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

I retten blev det oplyst, at drengen sidste vinter have været passager på en knallert. Da den ulovlige ekvipage blev standset af politiet, opgav tiltalte en kammerats navn og personnummer til politiet i stedet for sit eget. Det resulterede i, at kammeraten blev idømt en bøde på 500 kroner for en forseelse, han ikke havde begået. Efter kammeratens protest mod bødeforlæget fandt politiet igen frem til tiltalte, og i stedet for at slippe med en bøde, blev han nu også idømt 10 dages fængsel, der på grund af hans unge alder dog blev gjort betinget. Dommen, som tiltalte modtog, har en prøvetid på et år.