Ungdomsuddannelser

Opgaveløsning forud for geografi

STRUKTURDEBAT:Spørger man hvorfor vi skal have kommune sammenlægningen, er det svært at få et klart svar. Nu er debatten jo gået i gang, men set udefra virker det som om den kun handler om geografi. Jeg er ikke sikker på, at geografien er den rette indgangsvinkel. Jeg tror vi skal se på opgaveløsningen, for at finde årsagen til ønsket om større kommuner. Jeg forestiller mig, at man ved den sidste sammenlægning, til de kommuner vi kender i dag, stillede de samme spørgsmål som vi gør i dag, men der er vel ingen der i dag tror, at de gamle sogneråd ville have haft nogen som helst mulighed for at klare de krav vi i dag stiller til vores kommuner. Jeg tror, at vi om 10 år også kan se tilbage og konstaterer at vores kommuner som de ser ud i dag, heller ikke vil kunne klare kravene. Men lade os diskutere hvad vores kommune skal kunne klare i fremtiden. Jeg så gerne, at vi får en kommune der havde resurser til, at sikre en udvikling mod fremtiden, ikke kun på enkelte områder, men i de fleste af livets forhold. De opgaver kommunen skal kunne løse, og som vil medvirke til en udvikling mod fremtiden er, at der er ungdomsuddannelse i nær området. Det betyder ikke, at man i kommunen skal kunne udbyde alle ungdomsuddannelser, men at der er nogle reelle valgmuligheder. En kommune skal også kunne tilbyde en udvikling af erhvervslivet. Vi har i dag et erhvervsliv der udvikler sig hurtigere end nogen sinde før, derfor må det ikke være sådan, at man er låst i en bestemt udviklingsretning hverken geografisk eller erhvervsmæssig. Kommunen skal også kunne løse bosætningsopgaven, både de krav man som medborger stiller til sin kommune om service og de ønsker om rekreative områder. Kommunens størrelse skal også være af en sådan karakter, at der føles en nærhed, selvom nærhedsbegrebet er noget der ændrer sig ufatteligt hurtig i disse tider. Vi skal også have løst opgaven med stadig stigende krav til servicen til den personlig hjælp, både når det er i eget hjem eller på institution, eller når der drejer sig om folkeskolen. En af de vigtigste opgaver i en større kommune bliver sikkert, at vi får udvikling og ikke afvikling i hele kommunen, det betyder ikke, at vi i alle hjørner af en kommune skal have det samme. Jeg tror, vi skal acceptere en differentieret udvikling, det vil være bosætningsområder, områder for erhvervsudvikling, handelsområder og turistområder. Det enstrengede arbejdsmarkedssystem skal derimod ikke varetages af kommunerne. Selv de nuværende store kommuner har ikke bevist, at de har evnen til at løse denne opgave. Derudover, og i en situation hvor arbejdsløsheden stiger, som vi lige nu oplever det i Nordjylland, tror jeg slet ikke man vil have resurser til det i de kommende kommuner. Ungdomsuddannelserne mener jeg også skal være et enstrenget system, men under Undervisningsministeriet. Vi har i dag flere uddannelsessteder der er landsskoler. Hvis ungdomsuddannelserne lægges ind under kommende regioner, er jeg bange for, at landsskoleprincippet vil forsvinde. Hvis dette sker og flere skoler udbyder de små uddannelsretninger, vil det forringe uddannelsen. Når de krav man kan stille til en kommune er sat op, kan man begynde at se på hvordan vi kan honorer dem. Når vi sætter vores krav til en kommune, tror jeg vi skal tænke fremtiden ind, så vi ikke om ti år er nødt til at diskutere kommunestruktur igen. Jeg tror, vi kan skabe en kommune der kan servicere borgerne bredt, og tage højde for de opgaver der skal løses, og som har en naturlig afgrænsning. Jeg tror, at en vesthimmerlandsk kommune, bestående af Støvring, Nibe, Løgstør, Farsø, Aars og måske Nørager, ville være til gavn for alle, at alle vil kunne drage nytte af det de andre partner byder ind med. Hvad kan de partner så byde ind med? Erhvervsområde ved motorvej, naturoplevelser, bosætningersmuligheder for enhver smag, turisme, landbrug, ungdomsuddannelse i bred forstand, messemuligheder, institutioner til de svage i vores kommune, befolkningsgrundlag så den kommunal administration kan ansætte medarbejder med spidskompetencer, et naturlig afgrænset område, hvor man kan bo, arbejde og holde fri. Denne sammensætning vil også sikre, at der vil blive gjort forsøg på en forsat udvikling i alle områder. Til slut skal jeg blot opfordre til, at når man byder ind på struktur debatten, tages der udgangspunkt i opgaveløsningen, og hvilke fordele der kan opnås.