Opgaverne frem for størrelsen

Tvivler på at nye kommuner oprettes for borgernes skyld

AABYBRO:- Det ser ud til, at Kommunernes Landsforening har mere travlt med at kradse flest mulige opgaver til kommunerne uden at tænke på, om det er til gavn for borgerne eller ej, siger ErikIngerslev (SF) om debatten om en ny kommunestruktur. På baggrund af viceborgmester Jørn Krogsgaards (V) opfordring i NORDJYSKE torsdag om at springe på reformtoget straks i stedet for at vente surmulende på perronen, så pointerer ErikIngerslev, at det først og fremmest handler om at finde en opgavefordeling mellem kommune, amt og stat. Og faktisk er han mere varm på ideen om at gøre amterne større ved at flytte opgaver fra stat til amt. -Ingen forholder sig til hvilke opgaver kommunerne skal løse. Man siger, vi skal have større kommuner, men ingen ved hvorfor, sigerErik Ingerslev. - Bestyrelsen i Kommunernes Landsforening taler om større kommuner og flere opgaver. Men der bliver slet ikke talt, om det sker for borgernes skyld, siger han. Det er blandt andet på tale at flytte ansvar for specialundervisningen fra amt til kommune. -Men selv om kommunerne bliver større, vil der stadig være opgaver, som de ikke kan løse uden at samarbejde med andre kommuner eller amterne, sigerErik Ingerslev. Det er også på tale at flytte socialpsykiatrien, men Erik Ingerslev mener ikke, kommunerne bliver bedre af at løse opgaverne, fordi den får flere borgere. Opgaven tilhører naturligt amtet, mener ErikIngerslev. -Der er tale om at flytte så specifikke opgaver, at det ikke vil være til gavn for hverken den almindelige borger eller for borgerne med de særlige behov, at kommunerne bliver sat til at løse disse opgaver, siger ErikIngerslev. Hvis kommunerne ikke skal løse nye opgaver, er der ikke behov for, at de vokser. Derimod skal kommunerne koncentrere sig om de opgaver, som har betydning for 90 pct. af borgene. - Nemlig kultur, skoler, børneinstitutioner og ældre. Alle specialer bør blive i amtsregi, sigerErikIngerslev og afviser, at der spares på administrationen ved at lægge kommuner sammen. -Aabybro Kommune bruger 10 millioner kroner. mindre på administration end en gennemsnitskommune i Nordjylland og 13 millioner kroner færre end Aalborg Kommune. Så vores offentligt ansatte er effektive i forvejen. Hvordan skal vi så finde pengene til at gennemføre en ny struktur, spørger han. SFeren mener, det skal overvejes at flytte opgaver fra stat til amt, hvis man vil løse opgaver nærmere borgerne. Det kan være at samle alle alle ungdomsuddannelser mellem folkeskole og universitet i amterne.Det vil sige at flytte handelskoler og tekniske skoler fra stat til amt. Desuden kan kriminalforsorgen og statsamtets opgaver flyttes fra stat til amt.