Lokalpolitik

- Opgiv bevarende lokalplan

Byrådsmedlem Svend Nielsen foreslår nedrivning i bymidten

HOBRO:Den bevarende lokalplan, der omfatter trekanten omkring Skibsgade og Adelgade i Hobro, bør skrottes og erstattes af en ny, som åbner mulighed for centerbebyggelse. Det mener byrådsmedlem Svend Nielsen (UP), Hobro. Han var formand for teknisk udvalg tilbage i 1989, da den bevarende lokalplan 170 blev vedtaget, men han erkender i dag, at planen udviklingsmæssigt er blevet en fiasko. - Sådan som det ser ud i dag, er det et usselt hjørne rent bygningsmæssigt. Det kan byen som centerby i en kommende storkommune ikke være tjent med. Derfor foreslår jeg, at skidtet rages ned, og at der i stedet lokalplanlægges til attraktivt centerbebyggelse, siger Svend Nielsen. Når byrådet i sin tid vedtog en bevarende lokalplan for området var det ikke mindst fordi, der knytter sig en hel del kulturhistorie til bygningerne i planområdet. En af ejendommene var således Hobros første teater, og der har på stedet været holdt massevis af betydende møder om Hobro i en svunden tid. - Men efter at vi vedtog lokalplanen, er der altså gået 15 år, hvor ejendommene har fået lov til at forfalde mere og mere. Nu er vi så nået dertil, at skorstenene skal sikres for ikke at styrte ned i hovedet på forbipasserende. Løsningen bliver formentlig blot en nedrivning af skorstenene, hvorefter der kan gå måske yderligere 20-25 år uden at der sker spor, siger Svend Nielsen. Han medgiver, at tingenes tilstand og bygningernes forfald falder tilbage på, at Bygge & Finans er samarbejdspartneren. - Men det er ikke hans interesser, jeg varetager. Det er byen, det handler om - og det tjener ikke Hobro, at vi bare står fast på en plan, som reelt kun fastholder en grim plet i byen, forklarer Svend Nielsen. Han er også nået frem til den konklusion, at skaden i forbindelse med nedrivning absolut er til at overse. - Bygningernes historie har vi jo forlængst sikret os både skriftligt og i form af billeder, og intet taler for, at vi indleder en ny langvarig proces, hvor skorstenene falder først og resten får lov til at forfalde mere og mere. Det vil være langt bedre at give plads for moderne centerbebyggelse ledsaget af krav om højt kvalitetsniveau, så vi får et attraktivt bycenter omkring Bindesbølls fremragende bygningsværk, som Hobro Kirke jo er, siger Svend Nielsen.