Lokalpolitik

Opgiver at forfølge ulovlige tage

Sortglaserede tegltage i Hasseris får lov at blive

HASSERIS:De sorte tegltage, som i sin tid blev lagt uden de fornødne dispensationer, får lov at blive. Det oplyser direktør for teknisk forvaltning, Christian Bjerg. Han understreger, at reglerne i dag er langt mere præcise. Men med den gamle lokalplan i hånden kunne det af og til være svært. - Det var jo også derfor, vi lavede en ny, forklarer han. - I forhold til den gamle plan har vi vurderet, at der ikke altid vil være juridisk grundlag for at kræve de allerede etablerede tage fjernet, pointerer han. Ifølge Christian Bjerg har den ny lokalplan ¿skabt en ny retstilstand i Hasseris¿. Men da de 26 tage alle var etablerede, før den trådte i kraft, er det svært at komme efter ejerne. - Vi skal en tur rundt i området for at finde ud af, hvor omfattende problemet er. Og så skal vi selvfølgelig vurdere dem ud fra den ny situation, forklarer han. - Men betyder det, at I ikke vil kræve, at de ulovlige tagsten pilles af? - Nej, det vil vi ikke. Grundlaget for de lokalplaner, vi har lavet i Hasseris har jo været, at vi vurderede, at den gamle lokalplan ikke var tilstrækkelig til, at vi kunne gå ind og forfølge det. Så vi kan gå ind og lave en lovliggørelse, men vi har ikke grundlaget for at forlange, at man lægger et andet tagmateriale op, understreger direktøren. Han kender ikke detaljerne i sagen fra Hasserisvej 145 men fremhæver alligevel, at Naturklagenævnet i det store hele giver Aalborg Kommune ret. - Det er kun en mindre skønhedsplet, at den ny lokalplan ikke var offentliggjort, da Lars Dyrskjøt fik afslag. Men planen blev vedtaget af byrådet den 19. juni, og vi meddelte afslaget den 22. juni, og nævnet giver os jo også ret i, at afgørelsen er både er saglig og velbegrundet, forklarer han. - Vi må selvfølgelig ikke forskelsbehandle folk. Men det mener jeg heller ikke, vi har gjort. Og derfor føler vi os også ret sikre på, at vi ikke vil tabe en retssag, tilføjer han.