Lokalpolitik

Opgiver klage mod ny fabrik

SKAGEN:Alt tyder nu på at Skagen får en ny skaldyrsfabrik næsten til tiden - den tid, som fabrikkens ejer, den norske fiskeindustri Engelsviken Canning, har sigtet imod, nemlig i begyndelsen af juli i år. Opførelsen af den nye fabrik, som fortrinsvis skal producere krebsehaler og rejer, blev i begyndelsen af januar sat i stå, fordi nærmeste nabo til den nye fabrik, fiskeindustrien Uni-Fisk, klagede til Naturklagenævnet over den lokalplan, som gjorde det muligt at bygge den nye fabrik på et opdæmmet areal yderst på østhavnen. I klagen pegede Uni-Fisk på, at der i lokalplanen ikke var redegjort godt nok for, hvordan de byggerier, lokalplanen gav mulighed for, ville påvirke kystnærhedsområdet. Men på et eftermiddagskaffemøde på Uni-Fisk i går erkendte direktør Susanne Drewes Røntved, at den egentlige årsag til klagen var, at hun ikke følte, at kommunen og havnens bestyrelse havde gennemtænkt konsekvenserne af den nye lokalplan ordentligt, og at klagen derfor ville virke som en slags "time out," hvor der blev tid til eftertanke. Det opdæmmede areal var, inden der blev udarbejdet lokalplan, tænkt som et sted, hvor fiskerne og vodbinderierne kan strække trawl og garn. Til kaffemødet var indbudt byrådsmedlemme, repræsentanter for havnens bestyrelse og ledende embedsmænd fra kommunens tekniske forvaltning. Susanne Drewes Røntved oplyste på mødet, at hun og Uni-Fisk's bestyrelse har besluttet at tilbagekalde klagen. Det er der to væsentlige grunde til, siger hun. - Dels har havnens bestyrelse drøftet tilladelsen til, at den norskejede fabrik må bygge på det pågældende sted, endnu en gang, og fastholdt, at det må den. Dels har kommunalpolitikerne i Skagen fastholdt, at de ønsker den nye virksomhed - også selv om det i sidste ende skal sikres ved, at der godkendes en helt ny lokalplan.