Retspleje

Opgiver sag om forurening

Statsadvokaten tror ikke på at borger kan dømmes

BØRGLUM:Statsadvokaten opgiver påtale mod en gårdejer i Børglum for en olieforurening i januar 2002. - Begrundelsen for afgørelsen er, at videre for- følgning ikke kan ventes at føre til, at den pågældende findes skyldig til straf, skriver Statsadvokaten i et brev til Løkken-Vrå Kommune. Det var kommunen, der i sin tid anmeldte gårdejer Niels Aage Andersen, Børg-lum Kær, til politiet i forbindelse med olieforureningen. Sagen startede 2. januar 2002, hvor kommunen fik en anmeldelse om olieforurening af Skrolleshede Grøft. Teknisk forvaltning gik i gang med at indkredse forureningskilden, og konkluderede at olien kom fra en gammel olietank på Niels Aage Andersens ejendom. Statsadvokaten mener imidlertid ikke, at Niels Aage Andersen vil kunne dømmes for overtrædelse af jordforureningsloven, fordi der ikke var tegn på lækager fra tanken, og fordi det ikke fremgår af sagens oplysninger, om der blev konstateret olieforurening på overfladen af jorden omkring tanken. Det betyder, at man ikke med sikkerhed kan fastslå at olieforureningen kom fra Niels Aage Andersens olie-tank, mener Statsadvokaten, der også indvender, at der ikke foreligger en sikker tidsangivelse for hvornår olieudslippet fandt sted. Teknisk udvalgs formand, Kim Bach (fællesliste), er forundret over brevet fra Statsadvokaten. - Vi har bedt Hjørring Politi om at efterforske sagen, men de sender den bare videre til Statsadvokaten, der siger at bevismaterialet er væk, siger Kim Bach. - Men manden har jo erkendt, at forureningen kom inde fra hans olietank, og analyser af olien i bl.a. vandløbet viste, at den var identisk med olien i Niels Aage Andersens olietank.