Lønstrup

Opgiver spærring af Havblikvej

For lidt trafik på Havblikvej til at opretholde omstridt afspærring

LØNSTRUP:Vejspærringen mellem Havblikvej og M. Kabels Vej i Lønstrup bliver ikke gjort permanent. Teknisk forvaltning satte vejbomme op i begyndelsen af juli og forsøgte at gennemføre en trafiktælling på Havblikvej, men gentagne tilfælde af hærværk på afspærringen, gjorde sagen vanskelig. I uge 33-34 lykkedes det dog at få en brugbar trafiktælling, der viser at der kører 340 køretøjer ad Havblikvej i døgnet. Før spærringen var tallet 535 køretøjer. Dvs. at 195 køretøjer i døgnet bruger Havblikvej som smutvej, når vejen ikke er spærret af, og det tal er stort nok til at teknisk forvaltning anbefaler en permanen afspærring af Havblikvej. Politikerne i udvalget for teknik og miljø har imidlertid valgt ikke at følge forvaltningens indstilling i sagen. - Vi siger nej til at lukke vejen permanent, fortæller udvalgets formand, Ole Ørnbøl (S). - Hvis vi siger ja til at lukke Havblikvej med en gennemkørende årsdøgntrafik på 200 biler, kommer vi til at lukke rigtig mange veje, og det ville være fuldstændig hen i vejret. Vi har mange andre veje, som man ønsker lukket , hvor der er væsentlig mere trafik, siger Ole Ørnbøl. Spærringen af Havblikvej blev sat op på baggrund af ønsker fra borgere på vejen. En rundspørge blandt beboerne i området viste, at der var et lille flertal til fordel for afspærringen.