Opgør med bankledelser nærmer sig

Inden årets udgang vil staten beslutte at indlede en erstatningssag mod ledelsen og revisionen i ebh bank og Løkken Sparekasse.

Foto: Grete Dahl

Foto: Grete Dahl

Der er nu endelig sat dato på den formelle beslutning om at indlede den for længst annoncerede erstatningssag mod ledelse og revision i ebh bank og Løkken Sparekasse i kølvandet på sammenbruddene i de to pengeinstitutter. Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i EBH Bank, der afvikler de dårlige dele af ebh bank og Løkken Sparekasse, 23. december med erstatningssagerne som de vigtigste beslutningspunkter. Staten skal godkende erstatningssag - Generalforsamlingen er nødvendig, fordi vi skal have vores eneaktionærs - statens - godkendelse af at anlægge en erstatningssag, siger bestyrelsesformand Ole Jørgensen fra EBH Bank. Fristen for at undgå at erstatningssagerne bliver forældede, ligger ifølge Ole Jørgensen ved årsskiftet. De bebudede erstatningssager vil blive anlagt mod den tidligere bestyrelse og direktion samt eksterne og interne revision i ebh bank og mod bestyrelsen, den eksterne revision og direktionen i Løkken Sparekasse (som ingen intern revision havde). Handlede groft uansvaligt Ole Jørgensen vil ikke forud for generalforsamlingen i EBH Bank fortælle nærmere om indholdet af de to stævninger, herunder sætte navne på den personkreds, der vil blive stævnet, og størrelsen af erstatningskravene mod den. Med de to erstatningssager følger EBH Bank anbefalingerne i to advokatundersøgelser. De to undersøgelser har tidligere konkluderet, at ledelserne i ebh bank og Løkken Sparekasse har handlet groft uansvarligt og derfor er erstatningspligtige for de økonomiske tab i de to sammenbrudte pengeinstitutter.