Opgør med boligstøtte kan få alvorlige følger

ÆLDRE:Om Venstre overhovedet har tænkt over konsekvenserne for landets ældre, hvis de får held til at fjerne den særlige boligydelsen til pensionister over 67 år, er jeg stærkt i tvivl om. Men så er det jo blandt andet min opgave at gøre det klart for partiet og boligordfører Inge-Lene Ebrup, at et såkaldt "opgør med boligstøtten" vil have dybt alvorlige konsekvenser. Resultatet bliver, at hovedparten af de ældre, der udover boligydelsen ikke modtager anden indkomst end folkepension og måske en beskeden ATP, må flytte fra deres ældrebolig! De har simpelthen ikke råd til at blive boende og må finde en mindre og billigere bolig – hvis der vel at mærke findes en sådan i nærheden! Pensionister er i modsætning til stort set alle modtagere af boligstøtte i en permanent situation. Ældre pensionister kan ikke se frem til lønforhøjelse eller bare sådan flytte til en billigere bolig i en anden egn af landet. De er helt afhængige af et beløb i boligydelse, der igen er afhængig af indkomst og formue. Det er altså en ydelse, der meget konkret hjælper til, der hvor der er brug for det. Boligydelsen er helt afgørende for, at almindelige pensionister kan få en ordentlig og tidssvarende bolig, der passer til, at man kan blive ældre i trygge rammer. Men det er åbenbart Venstres opfattelse, at landets pensionister har rigeligt at rutte med: Ifølge Venstre og Inge-Lene Ebdrup er det åbenbart i orden at fjerne boligydelsen og det økonomiske fundament for landets ældre. Nej. Venstres forslag er helt enkelt urimeligt og skaber kun ekstrem usikkerhed.