Lokalpolitik

Opgør med ”den evige hvile” og en udygtig kommune

KOMMUNALT ANSATTE: Jeg er efterhånden både træt og ked af, at skulle læse i avisen, at byrådsmedlem Henrik Guldsø Nielsen er så utilfreds med personalet og ledelsen ved Hjørring Kommune. Jeg går ud fra, at du som direktør i et privat firma, lægger et stort engagement og mange timer i dit arbejde. Det samme gør sig faktisk gældende i vores nye kommune. At fusionere 4 kommuner og noget af et amt, tror jeg nok, de fleste har forståelse for, er en stor og kompliceret opgave. Som tillidsmand har jeg også været involveret i det store arbejde, og jeg ved, at en meget stor del af medarbejderne har lagt et kæmpemæssigt arbejde for dagen. Som byrådspolitiker har du naturligvis ikke mulighed for at have et detaljeret kendskab til vores arbejde før, under og efter sammenlægningen. Jeg kan derfor ikke vide, hvordan du ville vurdere vores arbejde, hvis du var en del af det. Vi, der har været igennem processen, er taknemmelige for, at vi er nået så langt, som vi rent faktisk er. Der er ingen, der her har lyst til at skue tiden tilbage til dengang Lars Løkke Rasmussen meldte planerne for denne reform ud! Jeg kan garantere dig for, at medarbejdere og ledelse igennem de sidste par år har knoklet med sammenlægningsprocessen i langt mere end 37 timer om ugen. Og det er som bekendt det, de får løn for. Der er rigtig mange, der har arbejdet over 60-70 timer om ugen, hvilket uvægerligt er gået ud over deres familier. Ledelsen og medarbejderne har gjort det, for at vi alle skulle komme bedst muligt igennem denne store omlægning. Vores fælles mål har været, at borgerne skulle mærke mindst muligt til reformen. Jeg er overbevist om, at du har forståelse for, at ved enhver fusion vil der komme til at ske fejl. Vi bliver jo kastet ud en ny og ukendt virkelighed, samtidig med der sidder en regering på Christiansborg, der gerne laver den ene nye lov efter den anden. Lovændringer som den enkelte medarbejder også skal sætte sig ind i. Din hårde kritik synes jeg ikke er fair over for hverken medarbejdere eller ledere. Vi skal selvfølgelig være modtagelige for kritik, hvilket vi også er. Men var det ikke på sin plads, at kritikken blev drøftet med os direkte, frem for at vi skal læse det i pressen? Jeg kan ikke lade være med at overveje, om kritikken nærmere er et middel til at score nogle personlige point, frem for at gå i konstruktiv dialog med ledere og medarbejdere. Den overvejelse kan være fejlagtig, så lad mig i stedet slå fast, at jeg er overbevist om, at vi alle er åbne for at tage dialogen, og du vil dermed kunne få et mere konkret indtryk af vores arbejdsbetingelser. Selv om vi er kommet rigtigt langt i sammenlægningsprocessen, så er alt ikke på plads. Mange nye IT-systemer er indkørt, og nogle lever endnu ikke op til vores krav. Det har og kræver stadig mange timer at kompensere for dette. Jeg vil gerne pointere, at mange medarbejdere og ledere fra den 1. januar har fået en ny arbejdsplads, ny leder, nye kollegaer og nye opgaver. Vi har sågar overtaget opgaver fra andre myndigheder uden der altid er fulgt ressourcer med – disse opgaver skal den enkelte medarbejder også sætte sig ind i. Som fundament for fusionen og for at skabe rammerne for vores arbejdsliv, har vi indgået en samarbejdsaftale, det der i den kommunale verden hedder en MED-aftale. Så vidt jeg husker, har du selv været med til at vedtage aftalen. Heri er nøglebegreberne: tillid, dialog og arbejdsglæde. Tilliden skal efter min bedste opfattelse komme fra vores ledere, men også fra det samlede byråd. Trivsel og arbejdsglæde på vores arbejdsplads har været under pres, men det kan vi alle forstå. Men skal den enkelte medarbejder kunne yde en god service til borgeren, skal vi have opbakningen hele vejen rundt. Jeg synes, at du med dine læserbreve i pressen desværre skaber lige det modsatte. Er det din hensigt? Jeg vil i hvert fald gerne invitere til en ligeværdig og konstruktiv snak om det, du mener der kunne gøres bedre. Jeg forventer naturligvis, at du vil lytte til det jeg kan fortælle om arbejdsmængder, tidspres, og de mange ukendte faktorer, der meget naturligt er den del af denne store omlægning.

Breaking
Megastore vinger skal fremstilles i Aalborg: Investerer 300 mio. kr.
Luk