Opgør med en gammel kultur i politiet

Bedre efterforskning når ordenspolitiets uniformerede betjente lægges sammen med kriminalpolitiet

NORDJYLLAND:Opdelingen er næsten lige så gammel som politiet selv: På den ene side er der ordensbetjentene i uniform, som patruljerer på gader og stræder, og på den anden side er der kriminalpolitiet i civil, som er dem, der efterforsker forbrydelserne. Opdelingen går tilbage til tiden før den seneste politireform i 1938. Inden den tid havde man et kommunalt politi i uniform og et statspoliti, som var de civilklædte efterforskere. Da man samlede korpset i et statsligt enhedspoliti i 1938 bibeholdt man denne opdeling i form af et ordenspoliti og et kriminalpoliti. Hånd i hånd med denne traditionelle opdeling, går også forskellige kulturer, som kan give anledning til gniderier i dagligdagen. - Opdelingen i ordenspoliti og kriminalpoliti - og de deraf følgende kulturforskelle og fagskel - udgør efter Visionsudvalgets opfattelse en barriere for et effektivt og fleksibelt enhedspoliti, fastslåes det således i rapporten fra udvalget. Lederen af ordenspolitiet i Aalborg, chefpolitiinspektør Jørn Aabye ser også frem til, at denne kulturkløft bliver ophævet. - Jeg tror, at det vil betyde en bedre efterforskning, hvis de specialiserede efterforskere kan fritages for de mindre komplicerede sager. Det betyder, at vi kan koncentrere indsatsen om de mere komplekse former for kriminalitet, som rockerkriminaliteten, fastslår han. Også hans kollega fra kriminalpolitiet, der sidder i den anden fløj af politigården, håber, at reformen vil betyde flere kræfter til at opklare forbrydelser. - Vi vil stadigt have brug for meget specialiserede efterforskere, der er uddannet i, hvordan man griber den opgave an. Med reformen håber jeg, at de kan koncentrere deres indsats om de opgaver, der for alvor kræver disse kvalifikationer, siger chefkriminalinspektør Aage Nørgaard. - Desuden vil det betyde, at det bliver nemmere at rykke rundt på ressourcerne, alt efter, hvad der lige her og nu er behov for, siger han. Allerede siden 90erne er man begyndt på at bløde skellene mellem ordens- og krminalpoliti op. Således er efterforskningen af mere enkle sager som almindelig vold eller biltyveri blevet flyttet over til ordenspolitiet. - Selvom vi ikke er nået så langt i den proces, som vi gerne ville, har det betydet, at vi har fået frigjort ressourcer til de mere krævende efterforskningsopgaver, siger Aage Nørgaard. Nærpolitiet er nogen af dem, der har overtaget en del efterforskningsopgaver, og her er erfaringerne positive. - Vores erfaringer er udpræget positive, siger lederen af nærpolitiet i Nørresundby, vicepolitikommissær Jørgen Dorf. - De tilbagemeldinger, vi får fra lokalområdet, er, at folk er glade for det. Ofte kan vi klare en hurtigere og mere smidig opklaring, når vi ikke skal sende sagen videre til kriminalpolitiet. Desuden kan vi skabe en bedre sammenhæng mellem det forebyggende arbejde og opklaringen, siger Jørgen Dorf.