Gymnasiale uddannelser

Opgør om gymnasier

NORDJYLLAND:Investeringer i lokaleforbedringer i forbindelse med den ny gymnasiereform er på vej til at blive et afgørende stridspunkt i forbindelse med amtets budgetlægning for næste år. I alt er der tale om investeringer på et halvt hundre millioner kroner, og den radikale formand for amtets undervisnings- og kulturudvalg Gunhild Bach Nielsen, mener ikke, at der er nogen vej uden om. - Det er nødvendigt med lokaleforbedringerne, og når man fordeler beløbet over amtets 12 gymnasier, så mener jeg ikke, at det er ret meget. Efter min opfattelse er investeringer på uddannelsesområdet helt afgørende for, om vi klarer os godt i Nordjylland. Vi kan jo se, at andre amter har forestået det. Både i Viborg, Ringkøbing og Århus amter bliver der investeret kraftigt, siger Gunhild Bach Nielsen. Til spørgsmålet om, hvorvidt en aftale om investeringer er afgørende for, hvorvidt hun kan deltage i et budgetforlig for 2005, siger Gunhild Bach Nielsen. - Det er nu investeringerne skal ske, og jeg mener, at de er helt afgørende, og for mig er det et nøgleproblem ved budgetforhandlingerne. Amtsborgmester Orla Hav (S) vil dog ikke betegne diskussion om gymnasieinvesteringer som et kerneproblem i budgetdrøftelserne. - Men det er vigtigt at investere i unges uddannelse, og det er også vigtigt at lægge vægt på varige goder for Nordjylland, siger Orla Hav. - Der er en høj grad af forståelse for, at gymnasierne i forbindelse med gymnasiereformen får et rimeligt udgangspunkt. Men det er uden for enhver diskussion, at hvis der skal ske investeringer i gymnasierne, så skal der spares andre steder på anlægsbudgettet, siger SF's gruppeformand Karl Bornhøft. Anlægsrammen er for 2005 er på 368 millioner, som efter amternes aftale med regeringen skal overholdes. - Nogle gange har det være svært at nå at gennemføre de planlagte anlægsopgaver, og man kan jo trække nolge ting en smule, ligesom nogle vejprojekter kan udskydes, siger Gunhild Bach Nielsen. - Jeg har svært til at se, at der over to år skulle blive plads til to gange 25 millioner kroner. Hvor meget der så er plads til, tør jeg ikke at sige. Men vi har jo også andre problemer inden for anlægsområdet. F.eks. skal vi finde 11 millioner kroner til ryg- og gigtcentret i det tidligere sygehus i Skagen, siger den socialdemokratiske gruppeformand Ulla Astman Nielsen.