Opgør om pedeller og hjælpemidler

Sundhedsudvalget måtte tage to sager tilbage

Et drabeligt opgør blev udkæmpet i byrådssalen, da sundhedsudvalget foreslog at samle pedeller og servicemedarbejdere på sundhedsområdet i et fælles serviceteam og at oprette kommunens eget hjælpemiddeldepot. Begge forslag har mødt massiv modstand hos især Venstre, og med afstemninger, der delte byrådet midt over, måtte sundhedsudvalget bide i det sure æble og tage sagerne tilbage til ny behandling. Formanden for sundhedsudvalget, Henrik Christensen (S), mente ellers, at det var helt oplagt for byrådet at godkende det fælles serviceteam: - Det blev besluttet i december 2009 i det tidligere sundhedsudvalg, at der skulle etableres et serviceteam. Det nuværende udvalg sendte forslaget i høring, og alle høringssvar er vel at mærke positive. Det skulle også være med til at forbedre økonomien på ældrecentrene. Men så rullede borgmester Anny Winther (V) sit skyts ud: - Når jeg er så skeptisk, er det, fordi det er et meget økonomisk sårbart område, og jeg synes, der tillægges ældreområdet flere nye opgaver, uden at der findes noget ved det. 100.000 kr. ud af tre millioner er jo ikke noget, men man putter bare flere ting ned i gryden. For eksempel at pedellerne skal klare en omgang kørsel mere med mad til kantiner, selv om den nuværende ordning fungerer udmærket. Jeg synes, det er synd, den tid skal gå fra ældrecentrene, sagde hun indtrængende. - Det er forstemmende, at borgmesteren har sådan en mistillid til de ansatte og ikke tror, de kan klare det, de selv mener, de kan klare, rasede Thøger Elmelund Kristensen (S). Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende, lørdag