Lokalpolitik

Opgør ved bagatelgrænsen

Byrådet i heftig debat om bevilling til Kinorevuen på 15.000 kroner

TERNDRUP:14 indlæg for 15.000 kr. Sådan opsummerede borgmester Børge Olsen (S) byrådsdebatten om et tilskud til Kinorevuen på det nævnte beløb. De 15.000 kr. er det kommunale bidrag til en forprojektering af Kinorevuens - måske - kommende ud- og tilbygning. Men det var nu hverken beløbet eller formålet, der tiltrak sig byrådsmedlemmernes opmærksomhed, men mere den måde, det var blevet bevilget på. Løsgængeren Peter Riise, der havde bedt om at få punktet sat på dagsordenen, begrundede det med, at han og de øvrige medlemmer af økonomiudvalget var blevet præsenteret for bevillingen under ”eventuelt” på udvalgets dagsorden. - Det er uanstændigt forkasteligt, at det er et punkt under eventuelt, så det ikke engang fremgår af referatet, når man dermed har igangsat et projekt til fem millioner kroner. Det hører ingen steder hjemme, at man ”snisker” det ind ad bagdøren, sagde Peter Riise, der ikke efterlod nogen tvivl om betydningen af det nye ord i dansk sprogbrug. Hastesag Ifølge Børge Olsen og flere andre byrådsmedlemmer havde Peter Riise dog i flere henseender misforstået det passerede. For det første var det kun en orientering fra borgmesteren, der havde benyttet byrådets generelle fuldmagt til at klare en hastesag. - Når det skulle gå så hurtigt, skyldtes det i øvrigt, at der skulle sendes en ansøgning til Leader+ inden fristens udløb, og jeg har aldeles ikke involveret kommunen i et projekt til fem millioner kroner, bemærkede Børge Olsen. Men på tværs af partiskel var der nogen uenighed om, hvordan den slags sager bør håndteres. Finn Sejrup Pedersen (SF) mente, at en tillægsdagsorden var at foretrække frem for ”eventuelt”, fordi byrådsmedlemmerne uden for økonomiudvalget dermed fik en chance for at holde sig orienteret. Samme holdning gav Leon Sebbelin (R) udtryk for. Drønende underskud Til gengæld var der fuld opbakning til bogrmesteren fra Venstres ordfører Bent Juul Jensen, og Niels Jørgen Nielsen (UP) mente ligefrem, at en ændret praksis kunne medføre større lukkethed. - Hvis sådan nogle småtterier skal føres til protokols, risikerer vi slet ikke at høre om dem. Borgmesteren er jo i sin gode ret til at bevilge sådan nogle småbeløb, bemærkede han. Socialdemokraternes ordfører, Flemming Møller Mortensen mente, at byrådet i virkeligheden burde gå endnu videre med sin fuldmagt. - Nogle gange skal der handles, når der skal handles, og egentlig burde det næsten kunne ordnes rent administrativt fra en PR-konto eller lignende, sagde han. Til sidst skar Børge Olsen igennem med det i indledningen nævnte regnestykke. De mange indlæg havde nemlig ikke rokket noget i forhold til hans fremtidige gøren og laden. - Faktisk har jeg ingen som helst forpligtelse til at oplyse om, at jeg bevilger sådan nogle småbeløb. De penge er fra økonomiudvalgets konti. Vi er enige om, at vi ikke skal sidde her i byrådssalen og diskutere 5000, 10.000 og 15.000 kr. Hvis vi skal til det, så bliver der da slet ikke tid til de store opgaver, sagde Børge Olsen, blandt andet med henvisning til den økonomiske genopretning, kommunen står over for. Det beløb, man havde diskuteret, var nemlig cirka 1000 gange mindre, end da det kort forinden handlede om kommunens regnskab for 2003. Det endte nemlig med et drønende underskud på godt 14,8 millioner kroner, som byrådet i fuld enighed vedtog at hente i kommunekassen. Stram likvidetsstyring Kassen indeholdt ved årsskiftet minus 9,6 millioner kroner, men set i gennemsnit over året var beholdningen over plus 10 millioner kroner og Skørping overholder dermed Indenrigsministeriets krav til likviditeten. Men, som Leon Sebbelin bemærkede, kun i kraft af det ”pudsige”, at man indtægtsfører de lån, man har optaget - især til ombygning af Bælum-Solbjerg Skole. Og, tilføjede Børge Olsen, ved en ”bevidst stram likvidetsstyring”, hvilket i det store og hele går ud på at kradse penge hjem så hurtigt som muligt og udsætte egne betalinger til sidste frist. Samtlige repræsenterede grupper har stået bag budgettet, og enigheden rakte også til en generel erkendelse af, at regnskabet var historie og ikke lod sig påvirke. Nu ser man fremad i stedet.