Aalborg

Opgravninger og røde ører

OPGRAVNINGER:Jeg har naturligvis fuld forståelse for den forundring pensioneret kommuneingeniør P.L. Hestehave giver udtryk for i avisen den 29. november. Forundringen skyldes den tid (eller langsommelighed), der har præget arbejdet med udskiftning af gas- og vandrør, fjernvarme og kloakker i kvarteret omkring Nordvestvej. Men når Hestehave samtidig spørger om der ikke er nogle i teknisk forvaltning, der har røde ører over sagen, så er mit svar nej. Teknisk Forvaltning har nemlig intet at gøre med det pågældende arbejde eller andre lignende renoveringer af kloaknet m.v. i feks. Øgadekvarteret. Ansvaret for arbejdet er Forsyningsvirksomhedernes og jeg går da ud fra at Rådmand Mariann Nørgaard (V) vil foranledige et svar på de spørgsmål Hestehave stiller. Ligesom jeg også tager det for givet, at Forsyningsvirksomhederne har informeret de berørte beboere om arbejdet og eventuelle forskydninger i tidsplanen.