Lokalpolitik

Ophedet debat om storkommune

For tidligt at lægge sig fast på storkommune med Farsø, Aalestrup og Nørager

AARS:Hverken Venstre eller socialdemokratiet er lune på allerede nu at arbejde på, at Aars om få år skal slåes sammen med Farsø, Nørager og Aalestrup i en ny storkommune med 35.000 indbyggere. Det er alt for tidligt at lægge sig fast på, hvor stregerne skal slås, fastslog flere medlemmer af de to partiers byrådsgrupper. De vil vente med den del, til Folketingets strukturkommission ved årskiftet har givet sit bud på, hvordan det offentliges arbejdsopgaver skal fordeles. - Samarbejde ja, hensigtserklæring nej, fastslog socialdemokraternes gruppeformand Martin Glerup under en lang byrådsdebat. Venstres gruppeformand Jan Dyregaard var ligeså skarp: - Det vil blive en eklatant fiasko og være direkte tåbeligt, hvis vi allerede nu lægger os ensidigt fast på et samarbejde mellem de fire kommuner, pointerede han. De fire borgmestre har bedt kommunaldirektørerne sammenstrikke en hensigtserklæring, som sigter på et øget samarbejde og på en eventuel sammenlægning af de fire kommuner efter næste kommunalvalg. Borgmester Knud Kristensen slog fast, at hensigterklæringen ikke udelukker andre kommuner fra at deltage. - Ingen kommuner er udelukket. Andre er velkomne i kredsen. Jan Dyregaard savner hele den folkelige debat. - Det her er ikke noget, vi skal jappe igennem, fastslog han. - Demokrati skal have sin tid, pointerede Mogens Holm(S). Martin Glerup savnede som flere andre den folkelige debat, og mente, at projektet hidtil har været for borgmesterstyret. Per Godiksen(K) undrede sig: - Det kan godt overraske mig, at nogen har noget imod, at fire borgmestre tager hul på disukussionen. Det er da den bedste mulige måde at få demokratiet til at virke. Hvis vi skal påvirke strukturkommisionen, så er det vigtigt, at vi kaster nogle ting op i luften, så de har noget at lytte til. Oplægget fra de fire kommunaldirektører slår fast, at der ikke er udsigt til økonomiske besparelser på hverken kort eller mellemlang sigt, hvis kommunerne lægges sammen. Det mødte også kritik. - Der skal være markante besparelser i en sammenlægning, mente borgerlistens Bjarne Jensen. Men den store rationaliseringsgevinst ligger først de steder, hvor amternes arbejdsopgaver bliver lagt ud i kommunerne, fastslog Knud Kristensen. - De store gevinster kender vi først, når vi kender de konkrete opgaver i en storkommune med 35.000 - 40.000 indbyggere, erkendte han. Partifællen Henrik Degn kunne ikke se noget galt i et øget samarbejde. - Bliver vi ikke lagt sammen, er der ingen skade sket. Men måske har vi lært noget af hinanden...