Ophold til afviste familier

KØBENHAVN:Børnerådet beder nu regeringen om at få en hurtig og effektiv forbedring af forholdene for de afviste børn på asylcentrene. I et brev til Folketinget og regeringen foreslår rådet, at alle afviste asylsøgende børnefamilier, som har været i Danmark i mere end to år, skal have opholdstilladelse hurtigst muligt. Desuden må hele asylfasen fremover maksimalt vare to år. Og hvis ikke der gives asyl, skal staten enten kunne hjemsende de afviste asylsøgende børnefamilier eller give familierne opholdstilladelse efter højst to års ventetid, lyder forslaget. Børnerådet er nedsat af regeringen for at rådgive regering og myndigheder på børneområdet. - En gruppe asylsøgende børnefamilier har i årevis befundet sig i danske asylcentre uden reel mulighed for at vende tilbage til deres hjemlande. Der er ikke udsigt til, at en udsendelse kan effektueres, og den danske stat har et konkret ansvar for, at børnene i de pågældende familier ikke lider yderligere overlast, mener rådet. Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) ønsker ikke at kommentere de konkrete forslag fra Børnerådet, men siger: - Regeringen arbejder netop på en lempelse af vilkårene for de børn, der er i asylcentrene. /ritzau/