Opholdssteder vurderes påny

Ledere går af for at redde Em Gl. Skole og Enggården

NORDJYLLAND:Samarbejdet mellem amtet og de to private opholdssteder, Em Gl. Skole og Enggården er blevet bedre her på det sidste. Begge opholdssteder håber på at blive godkendt af amtet, når de nuværende ledere, Ole Madsen og Brian Ingvardtsen, trækker sig ud af opholdsstederne. Det gør de for at redde Em Gl. Skole og Enggården. Amtet behandler de nye ansøgninger sideløbende med, at politikerne i amtet på et social- og psykiatriudvalgsmøde 5. august diskuterer sagen og dens forløb, samt hvad der skal ske i fremtiden. De skal tage stilling til, om beboerne på de to steder skal blive boende indtil de nye ledere kan træde til. Med beslutningen om, at de i alt 31 beboere alligevel ikke skulle flytte fra Em Gl. Skole og Enggården pr. 1. august har politikerne i amtet flere valgmuligheder: så hurtigt som muligt at flytte amtets beboere videre til Skovbrynet i Brønderslev at lade beboerne blive på de to opholdssteder indtil den nye ansøgning er vurderet Bliver sidstnævnte tilfældet stilles der fra amtets side en række betingelser, der skal opfyldes. De krav er endnu ikke offentliggjort. - Men det er klart, vi stiller en række betingelser, hvis det bliver løsningen. Det kan også være, at amtspolitikerne siger, at de borgere, der kommer fra andre amter, ikke kan være Nordjyllands Amts problem. Så kan vi rimeligt hurtigt, vil jeg tro, flytte vores egne beboere til Skovbrynet, siger socialdirektør i amtet Lars Mathiesen. Han vurderer at en del af de personer, der blev ansat til opgaven i Skovbrynet og 12. juli blev fyret igen uden at komme i arbejde, kan træde til, hvis det bliver nødvendigt. - Vi har lovet dem, at de skal blive de første, der får tilbudet, hvis der viser sig jobmuligheder, og det gælder selvfølgelig også Skovbryndet, siger Lars Mathiesen. Den politisk ansvarlige for de to opholdssteder Em Gl. Skole og Enggården vil ikke på forhånd udtale sig om, hvor de 31 beboere skal være i fremtiden. - Det skal vi diskutere i udvalget først, siger socialudvalgsformand Bent Pedersen (S). På spørgsmålet om, hvorvidt beboerne kan få lov til at blive på Em Gl. Skole og Enggården siger han. - Det vil være et krav, at mudderkastningen stoppes, og at opholdsstederne opfylder de krav, der stilles. Det er afgørende, siger han.