Opklaring på vej om adgang til varmt vand

Et møde mellem sagens parter giver håb om løsning i sag om brug af bassin i Thy-Hallen THISTED: Et ¿opklarende møde¿ i sidste uge med deltagelse af samtlige involverede parter i sagen om Thisted Svømmeklubs adgang til at disponere over Thy-Hallens varmtvandsbassin giver håb en løsning. Sådan vurderer Preben Dahlgaard (R), formand for kommunens udvalg for børn, familie og kultur, situationen efter mødet, som dybest set sigtede mod at skabe klarhed om Thisted Svømmeklubs muligheder for at disponere over varmtvandsbassinet to timer fredag eftermiddag - et tidspunkt, hvor bassinet ikke er i brug. - Mødet blev til på udvalgets initiativ, forklarer Preben Dahlgaard, der havde samlet alle relevante parter i sagen, nemlig kommunens forvaltning, repræsentanter for det politiske system, for svømmeklubben og halbestyrelsen. Efter det opklarende møde tolker Preben Dahlgaard mulighederne for at der er en egentlig opklaring på vej som gode. - Det handlede først og fremmest om at blive klogere på problemstillingerne, men det er også væsentligt, at samtlige mødedeltagere uanset hvilke interesser de repræsenterer, nu har de samme informationer i sagen, hvis substans stadig er de to timer i varmtvandsbassinet fredag eftermiddag, siger han. Opklaringen skal danne grundlag for den videre behandling af sagen. Det sker, når udvalget for børn, familie og kultur mødes 22. januar. - Den endelige afgørelse i sagen træffes her, siger Preben Dahlgaard som håber, at mødet mellem sagens parter har skabt så meget forståelse for hinandens synspunkter, at der tilsvarende vil være forståelse for den beslutning, der nu skal træffes. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk