Oplæg kan blive bedre

Regeringen er kommet med et forslag til infrastrukturinvesteringer.

Der er rigtig mange gode forslag i oplægget, som er til debat i den næste måneds tid mellem partierne på Christiansborg. I Dansk Folkeparti ser vi oplægget som et udgangspunkt for de videre drøftelser, og derfor har Dansk Folkepartis trafikordfører Kim Christiansen også allerede været ude at pege på, at alt ikke er med i regeringens oplæg, og at Dansk Folkeparti blandt andet også har et ønske om, at der bliver etableret en fastforbindelse over Roskilde Fjord. Oplægget til investeringer i infrastrukturen afspejler i høj grad, at der har været nedsat en kommission, der skulle give bud på investeringer i fremtidens trafik. Den rapport har regeringen lagt sig tæt op ad og på forskellige niveauer, er det meste af oplægget fra infrastrukturkommissionen med i regeringens udspil. Det gælder blandt andet en massiv investering i togtrafikken. Her har jeg tidligere været ude med støtte til blandt andet S-togs linjerne i hovedstadsområdet, hvor der mangler investeringer i blandt andet linjerne både til Farum, Frederikssund og Holte. Det er derfor glædeligt at se, at Dansk Folkeparti har fået nogle af ønskerne med på kataloget allerede fra starten. I forhandlingerne er der ingen tvivl om, at Dansk Folkeparti blandt andet vil fremhæve trekantområdet ved Vejle/Fredericia og den faste forbindelse over Roskilde Fjord som områder, der skal prioriteres. Samtidig har vi også noteret os, at regeringen ikke har fået lagt sig fast på at få ført Frederikssundmotorvejen helt igennem, men kun tager et mindre stykke. Jeg kan allerede se, at flere politikere har været i medierne og peget på det stykke motorvej som helt centralt for udviklingen i Nordsjælland. Derfor er det også min forventning, at Frederikssundsmotorvejen bliver et emne i forhandlingerne. Dansk Folkeparti vil i hvert fald drøfte mulighederne med de øvrige partier, for området trænger til den trafikinvestering. Selvom der er gode takter i regeringens oplæg, så er det stadig Dansk Folkepartis opfattelse, at projektet kan blive endnu bedre. Der er brug for investeringer i at bringe trængslen ned, så der skal investeres i både tog og motorveje.