Turisme

Oplæg: Én fastansat pr. turistkontor

Kommunens tilskud til turistkontorerne rækker til sammenlagt 3,4 stilling

VESTHIMMERLAND:3,4 medarbejdere skal bemande de tre turistkontorer i henholdsvis Farsø, Aars og Løgstør året rundt. Det er oplægget fra Vesthimmerland Kommune, for det er nemlig dét, der er råd til, når udgifterne til turistchef Jens Borres løn og diverse markedsføring er trukket fra den kommunale bevilling. Ikke desto mindre lover kommunen, at de tre kontorer fortsat, i hvert fald i 2007 og 2008, skal beholde det grønne ”i”. Det kræver blandt andet, at der er åbent året rundt. Hvordan det skal kunne lade sig gøre, var der flere, der gerne ville have en nærmere forklaring på, da turistrådet for Vesthimmerland mødtes mandag eftermiddag. - Jeg tror ikke, at det kan hænge sammen, siger Jette Thomsen (K), der er en af kommunens fire repræsentanter i turistrådet. Turistforeningsformand Jørgen Justesen fra Aars er også skeptisk. Hidtil har de enkelte turistforeninger også bidraget til driften af kontorerne, men de bidrag er der rejst tvivl om, i og med at kommunen går direkte ind som arbejdsgiver for de ansatte på kontorerne. Dermed føler blandt andre Jørgen Justesen, at turistforeningerne mister indflydelse. - Jeg tror, at mine medlemmer vil synes, at det mærkeligt,, hvis vi skal gå ind og give kommunen et bidrag til lønningerne. De vil se det som en form for ekstra skat, siger han. Personligt vil han ikke blive ved med at lægge så meget frivillig arbejdskraft i turistkontoret i Aars, hvis han føler, at foreningen ikke har noget at skulle have sagt over driften. De forbehold har borgmester Jens Lauritzen (V) svært ved at forstå. Også han er medlem af turistrådet, og han siger: - Kommunen gik udelukkende ind i det her, fordi turistforeningerne ikke selv kunne blive enige. Men det er klart, at hvis vi stiller en masse penge til rådighed, så skal vi også have indflydelse på, hvordan de bruges. Med hensyn til bemandingen erkender han, at 3,4 medarbejdere naturligvis ikke kan holde tre kontorer åbent året rundt. - Der bliver nok lukket op for at man kan supplere med folk i jobtilbud eller arbejdsprøvning. De koster ikke kommunen ret meget, siger borgmesteren.