Oplæg om vindmøller klar i næste måned

23. februar får politikerne i udvalget for miljø og teknik et nyt oplæg til fremtidige placeringer af vindmøller i Thisted Kommune

Hvor bliver det muligt at rejse vindmøller i Thisted Kommune. Spørgsmålet kommer et skridt nærmere et svar, når medlemmerne af kommunens udvalg for miljø og teknik mødes 23. februar. Her præsenteres de for en revideret liste over de steder i kommunen, hvor det vurderes at være realistisk at placere vindmøller. Afdelingsleder Lise Degn, teknisk forvaltning, oplyser, at der i samarbejde med repræsentanter for det særlige vindmøllesekretariat, der er nedsat af miljøministeriet, er foretaget en gennemgang af samtlige de områder, der sidste år kom i spil som mulige steder for opstilling af vindmøller. Gennemgangen har omfattet de 26 lokaliteter, der var på sidste års liste over ansøgte mølleplaceringer samt andre to lokaliteter ved Tilsted og Kallerup, der som konsekvens af en politisk beslutning også blev inddraget i den samlede vurdering. - I øjeblikket arbejder vi på at revidere listen med ønsker til mølleplaceringer på grundlag af den gennemgang, der er lavet med repræsentanter for vindmøllesekretariatet, forklarer Lise Degn. Hun vurderer, at gennemgangen resulterer i en liste på 10-12 lokaliteter, som vurderes at opfylde kravene til opstilling af vindmøller - her ikke mindst afstandskravene til nærmeste naboer. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad lørdag