Lokalpolitik

Oplæg på vej

[ I løbet af ca. en måned får regionsrådets medlemmer fra regionens forvaltning et oplæg til det videre arbejde med at samle sygehusaktiviteterne i Aalborg. [ Oplægget vil beskæftige sig med mulighederne for at samle sygehusaktiviteterne på Sygehus Syd eller bygge et nyt sygehus. For det sidste har der været peget på mulighederne for et byggeri tæt ved både universitetet og motorvejen.