Oplæg til førstebehandling af budget 2003 klar

Kirkeskatten stiger med 0,21 procent for at dække mistet særtilskud på 1,2 mio kroner fra Kirkeministeriet

Kirkepolitik 17. september 2002 08:00

NØRAGER: Når kommunalpolitikerne i aften skal førstebehandle oplægget til næste års budget, er der ingen store skattestigninger og voldsomme besparelser på dagsordenen. Den kommunale udskrivningsproicent skal fortsat være 22, grundskyldspromillen 13, mens kirkeskatten dog stiger med 0.21 procent fra 1,21 til 1,36. Egentlig skulle kirkeskatten også have været uændret, men i en udmelding fra Kirkeministeriet for to uger siden er Nørager Kommune blevet gjort opmærksom på, at den ikke skal regne med et forventet statstilskud på 1,2 mio kroner til nedsættelse af den kirkelige ligning. - Vores problemet er, at kriteriet for næste års tilskud er en kirkeskatteprocent på maksimalt 1,15 de sidste tre år i Nørager Kommune, hvilket vi ikke kan opfylde, forklarer borgmester Poul Larsen (K). Nørager Kommune finder de nye udregningskriterier uacceptable og har kontaktet Kirkeministeriet. - Det medfører måske en mulighed for at søge om et ekstra ekstra særtilskud til nedsættelse af den kommunale ligning. Men da det eventuelle støttebeløb bliver væsentligt mindre end det forventede, og ansøgningsfristen er 1. november og dermed efter færdigbehandling og godkendelse af næste års budget, har vi i økonomiudvalget valgt at fastholde en stigning i næste års kirkeskat, tilføjer Poul Larsen. Stort anlægsprogram Nørager Kommunes økonomi har ikke været den allerbedste i det forløbne år blandt andet på grund af mangelfuld budgetlægning sidste efterår på visse områder. Alligevel giver de 7,1 mio kroner i særtilskud for 2003 fra Indenrigsministeriet til Nørager Kommune som særlig vanskelig stillet kommune visse muligheder næste år på anlægsområdet til et samlet beløb på 4,95 mio kroner. - Blandt andet er der i oplægget til budgettet afsat 2 mio kroner til køb og byggemodning af et nyt boligområde vest for Nørager. Samtidig skal der laves et salgsfremstød for 250.000 kroner for de mange ledige grunde i Mølhøjvangen i Haverslev, hvilket vi forventer bliver modsvaret af et grundsalg for samme beløb. Alligevel håber vi, at indsatsen vil betyde noget for grundsalget i området de følgende år, påpeger Poul Larsen. Af andre anlægsprojekter er ud over en delvis færdigrenovering af Sortebakkeskolen investering i et nyt ventillationsanlæg i børnehaven Regnbuen til 240.000 kroner, 650.000 kroner til helhedsorienteret byfornyelse samt 920.000 kroner til kloakanlæg, der dog efter oplægget lånefinansieres. Efter førstebehandling af budget 2003 i aften er der en frist frem til 26. september om morgenen for eventuelle ændringsforslag. Efter køreplanen skal næste års budget endeligt godkendes ved andenbehandling i kommunalbestyrelsen tirsdag 8. oktober.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...